ข้าพเจ้านายนฤเบศร์ หินไชยศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

 

แม้สถานการณ์โควิด-19 จะกลับมาระบาดในรอบที่ 3 แต่ชาว U2T ยังคงเดินหน้าทำภารกิจสู้ภัยโควิดในชุมชน ภายใต้สโลแกน “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน”

โดยจัดกิจกรรม “Covid Week” ภารกิจท้าทายของชาว U2T ร่วมกับทางคณาจารย์ ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และชาวบ้านทั้งหมด 16  หมู่บ้าน โดยมีการจัดกิจกรรมเชิงรุกดังนี้

Step ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน

มีการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นศาลากลางหมู่บ้าน และวัด เพราะเป็นพื้นที่ที่มีชาวบ้านมารวมกันจำนวนมาก ซึ่งเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคต่าง ๆ

ในการทำความสะอาดพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน ทางทีม U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา ได้ประชุมและลงความเห็นว่า พื้นที่ที่มีการใช้ร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่ต้องมีการพึงระวัง และมีมาตรการในการป้องกัน รวมถึงการรักษาความสะอาดที่พร้อมจะรองรับการเป็นพื้นที่สาธารณะของคนในชุมชน ดังนั้น จึงมีการสำรวจพื้นที่ที่จะคลีนพื้นที่ ทางทีมจึงเลือกวัด และโรงเรียน เป็นพื้นที่ที่จะร่วมกันทำความสะอาด ซึ่งวัดที่ทางทีมได้ลงไป คือวัดเจริญนิมิต และศูนย์เด็กเล็กบ้านยายคำ แนวทางการในคลีนพื้นที่ของทีม แบ่งออกเป็น 3  ทีม ซึ่งจะมีหน้าที่ ดังนี้

  1. การทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน ด้วยการกวาด ถู ล้าง และพ่นแอลกอฮอล์ในบริเวณวัดเจริญนิมิต ศูนย์เด็กเล็กบ้านยายคำ และศาลากลางหมู่บ้าน
  2. การล้างทำความสะอาดห้องน้ำ ด้วยการใช้น้ำยาทำความสะอาด
  3. การถวายแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยแด่พระสงฆ์ในวัด เพื่อที่ทางวัดจะนำไปใช้ประโยชน์กับพระสงฆ์ บุคลากรภายในวัด และผู้ที่มาใช้บริการสถานที่วัด

Step ที่ 2 สร้าง Safe Zone เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด

มีการตั้งจุดคัดกรองโควิดประจำหมู่บ้าน เพื่อวัดอุณหภูมิ แนะนำการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี แนะนำการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแนะนำการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชน

 

Step ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19

มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ชาวบ้าน และมีการนำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม ไปมอบให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองโควิด            ของแต่ละหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน เพื่อเป็นกำลังให้แก่ผูปฏิบัติหน้าที่

Step ที่ 4 จัดกิจกรรมเชิงรับมือ คือ “พลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการละบาดโควิด”

มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีน วิธีการเตรียตัวก่อนและหลังฉีดวัคซีน และประโยชน์ของการฉีดวัคซีน ให้แก่ชาวบ้าน และมีการรณรงค์ให้ชาวบ้านไปฉีดวัคซีน

 

ซี่งกิจกรรมที่จัดขึ้นมาทั้งหมดนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมาก จึงทำให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็งลุล่วงไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู