การปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลสถานการณ์ของโรคโควิด 19  ที่กำลังแพร่ระบาดภายในประเทศไทยร่วมทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ด้วย  ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้าน  สังคม  เศรษฐกิจ  สาธารณสุข  และการท่องเที่ยว  ร่วมทั้งยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและสภาพทางด้านร่างกายอีกด้วย  ดังนั้นทางตำบลถลุงเหล็กได้เล็งเห็นถึงปัญหาของโรคโควิด 19  จึงได้มีประกาศในเรื่องการควบคุมและป้องกันของโรคโควิด  19  โดยการเชิญชวนประชาชนทุกคนเข้าร่วมรับฟังวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19  ทุกคนจะได้มีความรู้และเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับโรคโควิด 19  ได้เป็นอย่างดี  จากสถานการณ์นี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน  และแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ปัญหาทวีความรุนแรงมากขึ้น  ดังนั้นทางเรา U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จึงได้ร่วมมือกับผู้นำหมู่บ้าน  อสม. ประชาชน  คณะครู  นักเรียน  เพื่อทำความสะอาดอาคารเรียน  ห้องเรียน  และบริเวณรอบๆ  โรงเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนต่อไป  และเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2564  เราชาว U2T  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดอบรมที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19  และการฉีดวัคซีน

1.วิธีการป้องกันจากเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  คือการล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง  ล้างเจลแอลกอฮอล์  การสวมหน้ากากอานามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง  ไม่ใช้แก้วน้ำหรือช้อนส้อมร่วมกับผู้อื่น  การเว้นระยะห่างทางสังคม  การระมัดระวังไม่เอามือไปขยี้ตาหรือสัมผัสจมูกและปากโดยไม่จำเป็น

2.การฉีดวัคซีนโควิด 19  สาเหตุที่ประชาชนต้องฉีดวัคซีน  คือ  เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายให้มีความพร้อม  สามารถใช้ต่อสู้กับเชื้อโรคที่ประชาชนเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและลดการแพร่ระบาดในชุมชน  สามารถป้องกัน  การเจ็บป่วยและเสียชีวิตและเป็นการหมดแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชนในวงกว้างได้  ซึ่งอาจจะทำให้ภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเสียหายได้

3.วัคซีนที่นำมาฉีดให้ประชาชนตอนนี้มีอยู่ 2 ชนิด  คือ ซิโนแวค (Sino vac)  และแอสตร้าเชนเนก้า (Aatra Zeneca) ข้อดีของการฉีดวัคซีนโควิด 19  คือ สามารถป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องนอนโรงพยาบาลและป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง 100 %

4.การเตรียมตัวก่อนฉีดและหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 คือ

– สองวันก่อนและหลังการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนักและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

-วันที่ฉีดควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500 – 1,000  ซีซี (ประมาณ 3 – 5 แก้ว) งดชา  กาแฟ  หรือของที่มีคาเฟอีน  ร่วมถึงเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์

-ฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัดและหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนข้างนั้น  อย่าเกรง  อย่ายกของหนักหรือบีบนวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน

-หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอสังเกตอาการใยบริเวณสถานที่ฉีดวัคซีน  อีก  30  นาที

-ถ้ามีอาการไข้หรือปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหว  สามารถกินยาพาราเชตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม  ครั้งละ 1  เม็ด (กินซ้ำได้ถ้าจำเป็น)  แต่ให้ห่างกัน 6 ชั่งโมง  ห้ามกินยาจำพวก Brufen, Arcdxia  Celebrex  เด็ดขาด

-ถ้ากินยาละลายลิมเลือดอยู่ก็ให้กินยาได้ตามปกติแต่เมื่อฉีดวัคซีนแล้วให้นั่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการฉีดวัคซีนโควิด 19 เช่น  มีไข้  ปวดหรือระคายเคืองบริเวณตำแหน่งที่ฉีด  ปวดเมื่อยตามตัว  หากเกิดผลข้างเคียงตั้งแต่เข็มแรก  ในเข็มที่ 2  ก็อาจมีอาการมากขึ้นได้เล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกติที่แสดงให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันกำลังถูกกระตุ้นจากวัคซีน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) – YouTube

อื่นๆ

เมนู