ข้าพเจ้า นายณัฐศิษฎ์ ภัทรมานนท์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.ถลุงเหล็ก ได้ลงพื้นที่สอบถามและเก็บข้อมูลในพื้นที่ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยทีมงานคนอื่น ๆ เพื่อทำการเก็บ/สำรวจข้อมูลของกลุ่มอาชีพเสื่อกก ผ้าไหม และแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลในด้านดังกล่าวในชุมชน

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ลงพื้นที่ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยสมาชิกในทีมอีก 6 คน เพื่อทำการเก็บข้อมูลในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลถลุงเหล็ก โดยปฎิบัติงานในช่วงของ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการสอบถามคนพื้นที่ เพื่อทำการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในชุมชน และจากการสอบถามทำให้ทราบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจในชุมชน คือฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในชุมชน ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายฐาน หลังจากทราบข้อมูลจุดหมายที่จะเดินทางสำรวจ ข้าพเจ้าและทีมงานจึงทำการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลที่ฐานผลิตภัณฑ์จากผ้า ซึ่งเป็นฐานของที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการน้ำผ้าที่เหลือใช้ หรือเหลือจากการตัดมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า พวงกุญแจเป็นต้น ต่อมาได้เดินทางไปศึกษาข้อมูลจากฐานฟอกย้อม การมัดหมี่ ซึ่งเป็นฐานให้ความรู้ในด้านการฟอกย้อมสี การมัดหมี่และยังมีโอกาสได้สัมผัสถึงความงามของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงประวัติของการคิดผลิตภัณฑ์ ต่อมาได้ทำการเดินทางไปต่อที่ ฐานเลี้ยงไหม ปลูกหม่อน เพื่อทำการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหม่อนและไหม ทำให้ทราบถึงการเลี้ยง-ปลูก ระยะเวลาในการเลี้ยง-ปลูก การทอเส้นไหม ไปจนถึงได้ดูสถานที่เลี้ยงไหมอย่างใกล้ชิด หลังจากเสร็จจากฐานปลูกหม่อน เลี้ยงไหมเสร็จ ทีมงานถึงเดินทางไปต่อที่ ลานวัฒนธรรมและศูนย์ประสานงานหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนสายยาว โดยทำการไปสำรวจพื้นที่และดูบรรยากาศที่ลานวัฒนธรรม ดูพื้นที่สะพานที่จัดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม และทำการการเข้าไปขอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมจากศูนย์ประสานงานหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนสายยาว ทำให้ทราบถึงที่มาของชุมชนท่องเที่ยวไปจนถึงประวัติชื่อของตำบล หลังจากรับข้อมูลต่าง ๆ มาเรียบร้อย จุดต่อไปที่เดินทางไปถามข้อมูลคือ ศพภ. ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูลทางด้านการเกษตรในเรื่องต่าง ๆ เช่น ฐานเลี้ยงไก่ไข่,กบ,หนู ฐานการทำปุ๋ยหมัก ฐานเตาเผาถ่าน ฐานการแปรรูปอ้อยและการแปรรูปข้าว ทำให้ได้ทราบถึงความรู้ทางการเกษตรในชุมชนมากยิ่งขึ้น แล้วปิดท้ายด้วยฐานกระถางซีเมนต์ เป็นฐานที่ให้ความรู้ในการปั้นการถางซีเมนต์

หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าได้ทราบถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ จากฐานเรียนรู้ชุมชน ซึ่งคอยให้ความรู้  ต่าง ๆ แก่ผู้มาเยี่ยมชมและยังเป็นความรู้จากคนที่ทำอาชีพจริงและมีความรู้ในด้านนั้นจริง ได้เห็นความร่วมมือและการให้ข้อมูลที่ต้องการสำรวจเป็นอย่างดีจากชาวบ้านในพื้นที่ และสุดท้ายได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับสมาชิกช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู