ข้าพเจ้า นายณัฐศิษฎ์ ภัทรมานนท์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.ถลุงเหล็ก ได้ลงพื้นที่สอบถามและเก็บข้อมูลในพื้นที่ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยทีมงานคนอื่น ๆ เพื่อทำการเก็บ/สอบถามข้อมูล เพื่อใช้ลงในแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และ 02 ผลกระทบจากโรค COVID-19

ข้าพเจ้าได้เริ่มลงพื้นที่ชุมชน เพื่อทำการเก็บข้อมูลในช่วง วันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ ให้ลงของหมู่ 3 บ้านโนนศิลา ซึ่งมีทั้งหมด 79 หลังคาเรือน ข้าพเจ้าได้เริ่มลงพื้นที่ในวันแรก โดยเริ่มจากการถามข้อมูลครัวเรือนที่แน่นอนจากผู้ใหญ่บ้านและปราชญ์ชาวบ้าน ต่อมาจึงได้เข้าสอบถามข้อมมูลต่าง ๆ ตามบ้านทีหลัง วิธีการคือทำการอ่านแบบสอบถามให้ชาวบ้านในพื้นที่ฟังเเล้วนำคำตอบที่ได้ กรอกลงบนแบบสอบถาม ส่วนในบางหลังคาเรือนที่สะดวกในอ่านข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเอง ข้าพเจ้าก็จะคอยตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ในแบบสอบถามที่ชาวบ้านผู้ให้ข้อมูลในเวลามีข้อสงสัยเกิดขึ้น จากการลงพื้นที่ต่อหนึ่งวันโดยเฉลี่ย จะได้ 10-15 หลังคาเรือน เนื่องจาก บางครัวเรือนได้ออกไปทำงาน หรือทำอาชีพของตน บางครั้งจึงต้องรอเวลาช่วงเย็นเพื่อทำการเข้ามาเก็บข้อมูลอีกครั้ง หรือต้องรอเข้ามาเก็บข้อมูลในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ข้าพเจ้าใช้วิธีดังกล่าวเก็บข้อมูลจนครบ โดยไม่พบปัญหาในการเดินทางไปพบกับชาวบ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลไปทั้งหมด 69 หลังคาเรือน จาก 79 หลังคาเรือน เนื่องจากอีก 10 หลังคาเรือนไม่มีผู้อยู่อาศัยเเล้ว

หลังจากทำการลงพื้นที่ ข้าพเจ้าได้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ บรรยากาศ สภาพเเวดล้อมในชุมชน และปัญหาของชาวบ้านในชุมชน จากได้สอบถาม ได้พูดคุยทำให้เห็นมุมมองหลายมิติในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมานั้นเป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์กับข้าพเจ้าอย่างมาก

 

อื่นๆ

เมนู