ข้าพเจ้า นางสาวมนต์ธิกา ภูตาเลิศ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.ถลุงเหล็ก  ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านต่าง ๆ ของชุมชน  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลลง cbd.u2t.ac.th ซึ่งเป็นข้อมูลหลายด้านของชุมชน โดยทำการเก็บข้อมูลลงลิงค์

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ข้าพเจ้าได้กลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งในสถานการณ์โควิด 19 ระบาดอย่างหนัก ข้าพเจ้าจึงได้โทรศัพท์สอบถามท่านผู้ใหญ่หมู่ 12  บ้านพะไลพัฒนา ซึ่งในเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 15พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการลงข้อมูลพื้นที่ ของบ้านพะไลพัฒนา ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  โดยทำการลงข้อมูลเข้าสู่ลิงค์ cbd.u2t.ac.th โดยมีหัวข้อที่ต้องทำการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านในช่วง Covid-19 , แหล่งท่องเที่ยว , ที่พัก / โรงเเรม , ร้านอาหารในท้องถิ่น , อาหารประจำถื่น , เกษตรกรในท้องถิ่น , พืชในท้องถิ่น , สัตว์ในท้องถิ่น , ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น

โดยข้าพเจ้าได้ทำการเก็บข้อมูล เริ่มจากการเก็บข้อมูลในส่วนของสัตว์ ซึ่งข้าพเจ้าได้เก็บ กบ ซึ่งมีการเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและจำหน่าย เป็นจำนวนมาก ซึ่งลงข้อมูลเป็นสัตว์ในท้องถิ่น เก็บข้อมูลต้นมะนาว  ชะอม ชะพลู  อัญชัน ซึ่งมะนาว ชะอม ชาวบ้านจะปลูกเพื่อบริโภคแต่ถ้าเหลือก็จะไว้จำหน่าย ส่วนชะพลูจะปลูไว้บริโภคเป็นส่วนมากและอัญชันจะมีแบบขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งไม่ค่อยระบุว่าเป็นของบุคคลใด แต่ใช้เพื่อบริโภค ลงเป็นพืชในท้องถิ่น ในส่วนของการเก็บข้อมูลโฮมสเตย์บ้านพะไลพัฒนาไม่มีจึงไม่ได้ลงข้อมูล ในส่วนภูมิปัญญาในท้องถิ่นได้ทำการเก็บข้อมูลการทำเสื่อกก ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทำเพื่อเก็บไว้ใช้ไม่ได้ทำไว้เพื่อจำหน่าย การทอผ้าไหม มี่ทั้งจำหน่ายและเก็บไว้ใชเอง ซึ่งชาวบ้านทำเป็นส่วนมากจะเป็นการทอเสื่อกก

และทำการเก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น ในหมู่ 3 มีร้านอาหรภายในหมู่บ้านจำนวน 1 ร้านแต่ข้าพเจ้ายังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัด เลยยังไม่ได้ลงข้อมูล  เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมความรู้เเก่ชุมชนที่วางแผนไปก่อน จึงทำให้เดือนนี้เน้นหนักไปที่การเก็บข้อมูลเป็นส่วนใหญ่

ซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ข้าพเจ้าได้ทำการอบรมครบทั้ง 4 ทักษะอย่างเรียบร้อย และได้อบรมในทักษะที่สนใจเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และข้าพเจ้ายังได้ทบทวนเนื้อหาต่างๆที่ได้อบรมมาอีกด้วย ในที่นี้ข้าพเจ้าก็จะอบรมทบทวนเนื้อหาอย่างนี้เรื่อยๆค่ะ

ซึ่งต้องข้อขอบคุณท่านผู้ใหญ่หมู่ 12 บ้านพะไลพัฒนามี่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งจากการที่สำรวจในหมู่ 12 ทำให้ได้เห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่แปลกใหม่ สามารถนำไปพัฒนาได้

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู