ข้าพเจ้า นายณัฐศิษฎ์ ภัทรมานนท์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.ถลุงเหล็ก  ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านต่าง ๆ ของชุมชน  ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลลง cbd.u2t.ac.th ซึ่งเป็นข้อมูลหลายด้านของชุมชน โดยทำการเก็บข้อมูลลงลิงค์

ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อทำการเก็บข้อมูล โดยทำการเก็บข้อมูลเข้าสู่ลิงค์ cbd.u2t.ac.th โดยมีหัวข้อที่ต้องทำการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านในช่วง Covid-19 , แหล่งท่องเที่ยว , ที่พัก / โรงเเรม , ร้านอาหารในท้องถิ่น , อาหารประจำถื่น , เกษตรกรในท้องถิ่น , พืชในท้องถิ่น , สัตว์ในท้องถิ่น , ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยข้าพเจ้าได้ทำการเก็บข้อมูลและได้รับผิดชอบการเก็บข้อมูลหมู่ 3 บ้านโนนศิลา เริ่มจากการเก็บข้อมูล วัว ลงข้อมูลเป็นสัตว์ในท้องถิ่น เก็บข้อมูลต้นมะม่วง ลงเป็นพืชในท้องถิ่น เก็บข้อมูลสระหลังวัดบ้านโนนศิลาเป็นข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่น เก็บข้อมูลโฮมสเตย์ไปทั้งหมด 3 หลังที่ผ่านการรับรอง ในส่วนภูมิปัญญาในท้องถิ่นได้ทำการเก็บข้อมูลของน้ำตาลปึก และทำการเก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น โดยทำการเก็บเฉพาะของหมู่ 3 โดยทำการเก็บไปแล้วทั้งสิ้น 34 หลังคาเรือน ในหมู่ 3 ไม่มีร้านอาหรภายในหมู่บ้านจึงไม่ได้มีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้ต้องเลื่อนการอบรมความรู้เเก่ชุมชนที่วางแผนไปก่อน จึงทำให้เดือนนี้เน้นหนักไปที่การเก็บข้อมูลซธส่วนใหญ่

หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ประจำเดือนพฤษภาคม ข้าพเจ้าได้เห็นธรรมชาติในด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้าน และได้เห็นวิถีชีวิตด้านต่างๆ ด้านการเกษตรของชาวบ้าน และได้เห็นความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน จากการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ

 

 

อื่นๆ

เมนู