ข้าพเจ้า นางสาวสุรางคณา เข็มขัด ประเภทประชาชน

ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราบตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ในระหว่างวันที่ 10 -16 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลCBD และเชิญชวนชาวบ้านเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละกิจกรรมมาให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 4 กิจกรรมดังนี้

  1. อบรมการเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวและการออกแบบการเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนตนเอง ในระหว่าง วันที่ 22 ตุลาคม 2564
  2. อบรมเรื่องการพูด การแนะนำตนเอง ท่าทาง บุคลิกภาพ การไหว้ การยิ้ม หลักการพูด ความรู้เรื่องต่างๆที่ต้องรู้เช่น รู้เรื่องกฎหมาย รู้เรื่อง ภาษา รู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมในวันที่ 23 ตุลาคม 2564
  3. อบรมให้ความรู้เรื่องการทำน้ำมันนวดหอมระเหย จากสมุนไพรในชุมชนของตนเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้หลังสถานการณ์โควิด
  4. จัดอบรมกิจกรรมหนุนเสริมธนาคารน้ำเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการน้ำในชุมชนและความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

          ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ทุคนพร้อมกัน จัดเตรียมสถานที่ที่จะจัดอบรมในระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 โดยใช้สถานที่ศาลาประชาคม ม. 16 บ้านโนนสำราญ วันที่ 22 ตุลาคม 2564 มีการจัดการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านเน้นสร้างนักเล่าเรื่อง การท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง ทางคณะอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ต. ถลุงเหล็ก ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านมคุเทศก์ จังหวัดบุรีรัมย์ มาให้ความรู้และเทคนิคการเป็นนักเล่าเรื่องคือท่านอาจารย์ วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ เป็นวิทยากรหลักและมีอาจารย์ จินตนา วัชรเป็นวิทยากรผู้ช่วย มาให้ความรู้และได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือกันเขียนโปรแกรมการท่องเที่ยวในชุมชนและให้มีการ ร่วมกิจกรรมกิจกรรมนำเสนอแผนการปฏิบัติงานตามโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนโดยมีการกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวใน 1 วันให้เหมาะกับเวลา และสถานการณ์ปัจจุบัน วันที่ 23 ตุลาคม 2564อบรมต่อ โดยอาจารย์ วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ให้ความรู้เรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การแนะนำตัวเอง การไหว้ การกล่าวคำทักทาย การยิ้ม การยืน สิ่งที่ควรรู้ต้องรู้กฏหมาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รู้ภาษา( สามารถรู้หลายภาษายิ่งดี) หลังจากนั้นการบรรยายวิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมลองฝึกพูด ฝึกเล่าเรื่อง แนะนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตในตำบลของเราตนเอง

          การอบรมเรื่องการทำน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนและหาง่าย ในชุมชนของตนเองนำมาใช้ทำประโยชน์เพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน เป็นการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้หลังสถานการณ์โควิด ในวันที่ 24 ตุลาคม2564 ผู้เข้าอบรมเริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ อรพรรณ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยาให้ความรู้และได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ลองลงมือปฏิบัติในครั้งนี้ด้วย เรามาทำน้ำมันไพลกันเถอะค่ะ

การทำน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรหรือน้ำมันไพลนั้นมีวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทำดังนี้

หัวไพลสด 2 กก. ขมิ้นสด 1/2 กก. น้ำมันมะพร้าว 1 กก. พิมเสน 100 กรัม ดอกกานพลู 15 กรัม การบูร 100 กรัม

วิธีทำ ดังนี้

  1. นำขมิ้น ไพล ที่เตรียมไว้มาล้างให้สะอาด วางไว้ให้สะเด็ดน้ำ แล้วนำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ บางๆ
  2. ตั้งกระทะ เทน้ำมันมะพร้าวใส่ลงไปนำไพลลงไปทอดใช้ไฟอ่อน จนเหลืองกรอบตักขึ้นตามด้วยขมิ้นที่เตรียมไว้นำลงทอด ต่อจนกรอบ เหลือง ตักออกปิดเตาปล่อยให้เย็น นำการบูรละลายน้ำแล้วคนไปเรื่อยไปให้ละลายจนหมดปิดไว้ก่อน นำดอกกานพลูมาแช่น้ำคนไปให้น้ำออกสีจะเข้มแล้วนำทั้ง 2 อย่างเทลงกระทะ คนไปเรื่อยไปจนเข้ากันดีและเย็น ขั้นตอนสุดท้าย บรรจุใส่ขวดที่เตรียมไว้

จากการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้รับผลิตภัณฑ์นั้นกลับบ้านด้วย

             โครงการอบรมการทำสวนสมุนไพร  ในวันที่  26  ตุลาคม  2564  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  พืชสมุนไพรไทยมีหลายชนิดหลายประเภทหลายแขนง  สมุนไพรอยู่คู่ครัวเรือนชุมชนไทยมาหลายปี  สำหรับคนบ้านนอกช่วง  40 – 60 ปี  ที่ผ่านมาผู้เฒ่าผู้แก่เคยใช้สมุนไพรในท้องถิ่นนำมาบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ของคนในครอบครัวและชุมชน  คือ  ใบกระเพราใช้ความร้อนแรงฆ่าเชื้อโรคในลำไส้  ในกระเพาะอาหาร  หอม  ขิง  ขา  ตระไคร้  มะนาว  มีประโยชน์ช่วยเพิ่มวิตามินซี  ใช้ในการปรุงในอาหารต้มยำต่างๆ  มีสรรพคุณช่วยในเรื่องเหน็บชาแก้ร้อนใน  พลูกับเหล้าขาวบดให้ละเอียดผสมช่วยแก้ผดผื่นและงูสวัด  ใบขี้เหล็กใช้ทำอาหาร  ทำยา  ว่านหางจระเข้ใช้ทาสมานแผล  ฟ้าทะลายโจร  กระชาย  ผู้คนรู้จักกันทั่วไปว่าเป็นพืชสมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคโควิด 19  พืชสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่คนรู้จักนำมาใช้เป็นประโยชน์  เป็นยาเพื่อทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาตั้งแต่โบราณแล้วเป็นอาหารพื้นบ้าน  เครื่องดื่ม  เครื่องสำอางหรือประโยชน์อื่นๆ  ได้หลายอย่าง  ประโยชน์ที่ปรากฏชัดๆ ของสมุนไพร  เช่น  สามารถรักษาโรคบางชนิดได้ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน  ให้ผลการรักษาได้ดีใก้ลเคียงกับยาแผนปัจจุบัน  และให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้มากกว่ายาแผนปัจจุบัน  สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพราะส่วนใหญ่ได้จากพืชซึ่งมีอยู่ทั่วไป

ซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่น ได้เป็นวิทยากรหลัก และมีคุณลุงเพิ่ม เป็นวิทยากร ให้ความรู้และพาเดินชมสวนสมุนไพรได้อบรมเรื่องการทำธนาคารน้ำ การทำน้ำหมักจุลทรีย์จากข้าวเปลือก โดยมีวัสดุอุปกรณ์และวิธทำดังนี้

ขวดน้ำอัดลม

ข้าวเปลือก

น้ำ

ยาคูลท์

          วิธีทำ แบ่งขวดออกเป็น 4 ส่วนนำข้าวเปลือกมาใส่ 1ส่วน ใส่ยาคูลท์ 1 ขวด เติมน้ำ ทิ้งไว้ 2-3 วัน หลังจากนั้นน้ำไปใช้รด ต้นไม้ รดผักโดยต้องผสมน้ำใช้1ฝาต่อน้ำ 20 ลิตร และได้รู้เรื่องสมุนไพร ซึ่งมีอยู่มากมายสมุไพรบางตัวมีทั้งโทษและประโฺยชน์จากนั้น หลังจากนั้นอ.ไพรัตน์ แจกต้นไม้ให้นำไปปลูกแล้วก็เดินทางกลับ

อื่นๆ

เมนู