ข้าพเจ้านายนนทกร สียางนอก ประเภทนักศึกษา

ผู้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ประจำพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

.          การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564 นี้ ทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ประชุมวางแผนและนัดแนะจัดสถานที่ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน นี้ โดยทีมงานได้นัดแนะสมาชิกลงพื้นที่ ณ วัดบ้านสำโรง หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

รูปภาพ : การจัดสถานที่เตรียมจัดโปรแกรมท่องเที่ยว

 

.          วันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2564 ทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้เตรียมการจัดการท่องเที่ยวโดยการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มสำรวจจุดท่องเที่ยวและฐานเรียนรู้  2.กลุ่มอาหาร  3. กลุ่มโปสเตอร์  4. กลุ่มอำนวยการ ซึ่งข้าพเจ้าได้อยู่ในกลุ่มที่ 4 และได้พื้นที่ติดตามประสานงานกับกลุ่มอื่น ๆ เพื่อให้งานออกมาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และผลจากการแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มสำรวจจุดท่องเที่ยวและฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานกระถางซีเมนต์ ฐานผ้าไหม วัดบ้านสำโรง รวมถึงบูธสินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชน กลุ่มอาหาร ที่จะได้นำเสนอให้นักท่องเที่ยวในมื้อเที่ยงของวันท่องเที่ยวจริง ได้แก่  แกงยอดอ้อย แกงหยวกกล้วยใส่ไก่ ห่อหมกหน่อไม้ น้ำพริกปลาทูผักสด ส้มตำ ปลาส้มทอด เครื่องดื่มได้แก่ น้ำอ้อย น้ำอัญชัน น้ำใบเตย และบูธสินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชน ได้แก่ เสื่อกก ผ้าไหม ข้าวแต๋น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าท้องถิ่น ไม้ประดับ น้ำอ้อย 

       วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันจริงของการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน นักท่องเที่ยวมาถึงจุดนัดพบ ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนสำราญ หมู่ 16 ในเวลา 09.00 น. โดยประมาณ มัคคุเทศก์ก็ได้อธิบายโปรแกรมท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบก่อนที่จะเดินทาง โดยจุดแรกที่จะไป คือ ฐานการเรียนรู้การทำกระถางซีเมนต์ ของคุณพ่อพรมมา นันทพันธ์ ที่เป็นฐานการเรียนแบบ Work Shop ที่นักท่องเที่ยวสามารถลงมือทำได้

จุดที่ 2 เวลาประมาณ 10.00 น. นักท่องเที่ยวได้เดินทางโดยรถพวงข้างไปยัง ฐานการเรียนรู้ทอผ้าไหม ที่มีการจัดแสดงขั้นตอนการทำผ้าไหมเป็นขั้นตอน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นคุณค่าของผ้าไหมที่สวยงาม

หลังจากเสร็จกิจกรรมที่ฐานผ้าไหม เวลาประมาณ 11.30 น. ข้าพเจ้าและทีมงานมัคคุเกศก์ได้พานักท่องเที่ยวเดินทางไปยังวัดบ้านสำโรง หมู่ 4 ที่ผ่านเส้นทางสายยาว ได้รับบรรยากาศธรรมชาติและชมวิถีชีวิตตลอดเส้นทางสายยาว จนกระทั่งมาถึง วัดบ้านสำโรง ที่มีการจัดบูธสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารมื้อเที่ยงที่ทีมงานได้เตรียมไว้ หลังจากที่นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายซื้อสินค้าในชุมชนที่มีทั้ง เสื่อกก ผ้าไหม ข้าวแต๋น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าท้องถิ่น ไม้ประดับ น้ำอ้อย ก็ถึงเวลามื้อเที่ยงที่ทีมงานของเราภูมิใจนำเสนออาหารพื้นบ้านในท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยจะมี แกงยอดอ้อย แกงหยวกกล้วยใส่ไก่ ห่อหมกหน่อไม้ น้ำพริกปลาทูผักสด ส้มตำ ปลาส้มทอด ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนสายยาว ก่อนที่จะเดินทางกลับ

 

.         กิจกรรมที่ 2 ของการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2564 คือ กิจกรรมอบรมการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอท้องถิ่น ที่จัดขึ้นในวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 – 17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 1623 อาคาร 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

.         ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ทีมงานผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลถลุงเหล็กได้เดินทางมาจัดเตรียมสถานห้อง ทำความสะอาดห้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมที่จะเกิดขึ้นในวันถัดไป

       วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เป็นวันจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอท้องถิ่น การอบรมในครั้งนี้ชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมอบรมได้เดินทางโดยรถสองแถวมายังอาคาร 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ นางอมรรัตน์ สุขจิตต์ ได้ให้ความรู้โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ คือ 1.หลักสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 2.เทคนิคการตัดเย็บผ้าทอท้องถิ่น 3.การเรียนรู้องค์ประกอบในการออกแบบเครื่องประดับจากสิ่งทอ 4.กระบวนการสร้างงานผ้าทอท้องถิ่น

       วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติการการออกแบบและการตัดเย็บผ้าทอท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำการตัดเย็บ 3 ชิ้น คือ เสื้อ กระเป๋าใบเล็ก และ กระเป๋าใบใหญ่

อื่นๆ

เมนู