ข้าพเจ้านายสุวรรณ์  วัชรินทร์  ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายได้  ของตำบลแบบบรูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตำแหน่งภาคประชาชนประจำตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่  17  พฤศจิกายน  2564  พวกเราชาว  U2T  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดโนนสำราญ  หมู่ที่  16  เป็นเวลา  2  วัน  ด้วยทางวัดมีงานบุญกฐิน

ระหว่างวันที่  19 – 21  พฤศจิกายน  2564  กิจกรรมท่องเที่ยวพวกเรา  U2T  ได้แบ่งกันออกทำหน้าที่กันเป็น  3  กลุ่ม  ด้วยกันคือ  1.กลุ่มปั่นกระถาง  2.กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  3.กลุ่มจัดเตรียมอาหารตอนรับนักท่องเที่ยวที่วัดสำโรง

กลุ่มที่ 1  ได้ทำหน้าที่พานักท่องเที่ยวเดินชมการปั้นกระถ่าง  และชมการทำกระถาง  ซึ่งให้นักท่องเที่ยวได้ทำการสาธิตขั้นตอนการทำ  วัสดุอุปกรณ์ในการทำกระถางมีดังนี้  1.ปูนซีเมนต์  2.ทราย  3.เครื่องมือการปั้น  ประมาณ  1  วัน ถึงจะนำออกมาเก็บรายละเอียดลงสี  ซึ่งจะมีช่างให้คำแนะนำทุกขั้นตอนจนเสร็จเรียบร้อย

กลุ่มที่ 2  คือกลุ่มสิ่งทอ  กลุ่มนี้จะพานักท่องเที่ยวเดินชมการทอผ้า  การย้อมผ้า  ด้วยสีธรรมชาติ   และขั้นตอนในการทอนั้นต้องใช้ความละเอียดมาก  สีและลวดลายนั้นต้องทำด้วยความปราณีตละเอียดมากที่สุด  และเมื่อพานักท่องเที่ยวเดินชมสิ่งทอเสร็จแล้วก็พานักท่องเที่ยวขึ้นรถมอเตอร์ไซร์พ่วงข้าง  ออกเดินทางไปวัดสำโรง  ซึ่งที่วัดสำโรงได้เตรียมซุ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่

กลุ่มที่ 3  ซึ่งกลุ่มนี้จะมีหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว  เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงพวกเราก็จะนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปไหว้พระประจำวัดสำโรง  แล้วก็จะพาเดินชมซุ้มต่างๆ  มีหลายอย่าง  เช่น  ผ้าที่ทำจกสิ่งทอ  ผ้าไหม  ผ้าฝ่าย  และมีสื่อกก  มีไม้ประดับ  ข้าวแต๋น  มีน้ำอ้อยสดหลังจากพานักท่องเที่ยวเดินชมเสร็จแล้วก็พานักท่องเที่ยว  เข้าซุ้มที่เราจัดไว้ต้อนรับพักรับประทานอาหารที่เราจัดเตรียมไว้ให้เมนูอาหารก็จะมีแกงยอดอ้อย  แกงยอดกล้วย  ทอดปูนา น้ำพริกปลาทูอาหารหลักที่เราแนะนำ  ก็คือแกงยอดอ้อยที่หากินได้อยากที่สุดมันจะมีเฉพาะในฤดูของมันเท่านั้น  หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ  ก็ได้เดินชมสถานที่ต่อ

ระหว่างวันที่  3 – 5  ธันวาคม  2564  กิจกรรมแปรรูปผ้าซึ่งพวกเราชาว U2T  ได้เข้าร่วมและเชิญชวนพี่น้องในชุมชนตำบลถลุงเหล็ก  เข้าร่วมอบรม  ณ  อาคารสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  และพี่น้องในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  การอบรมก็จะมีตัดเย็บเสื้อจากผ้าขาวม้า  และกระเป๋าซึ่งในระยะเวลาที่อบรมนั้นการตัดเย็บเสื้อ  กระเป๋า  ผลงานออกมาได้ดีมาก  เฉพาะเสื้อเข้ากับยุคสมัย

อื่นๆ

เมนู