…..สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาววรรณิสา วันทอง เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

…..แผนการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมจะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน โดยการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน และการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะปลอดเชื้อโควิด กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการสร้างสตอรี่แบรนด์ดิ้ง (Story branding) เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนผ่านการนำเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าในสตอรี่แบรนด์ดิ้ง และกิจกรรมอบรมการพัฒนาอาชีพโดยการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผ้าทอท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งหมด 3 กิจกรรมด้วยกัน โดยในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. อาจารย์ผู้ดูแลตำบลและทีมงาน U2T ได้ร่วมกันประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google meets เพื่อวางแผนงานและแบ่งหน้าที่ในการทำงาน

…..ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดิฉันและทีมงาน U2T ตำบลถลุงเหล็ก ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชน โดยการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน และการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะปลอดเชื้อโควิด ที่วัดสำราญราษฎร์ หมู่ 7 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยช่วยกันทำความสะอาดทั้งกวาดพื้น ถูพื้น จัดโต๊ะ จับผ้า ล้างห้องน้ำ กวาดใบไม้บริเวณวัด และช่วยชาวบ้านจัดสถานที่เตรียมงานบุญกฐินสามัคคี ทีมงานทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี

…..วันต่อมาดิฉันและทีมงาน U2T ตำบลถลุงเหล็ก ได้ร่วมงานทอดกฐินกับชุมชนที่วัดสำราญราษฎร์ โดยท่านอาจารย์ผู้ดูแลตำบลและทีมงาน U2T ก็ได้ร่วมบริจาคหลอดไฟ เสาไฟ และอุปกรณ์ทำความสะอาดต่าง ๆ ให้กับวัด พร้อมทั้งร่วมทำบุญต้นกฐินเพื่อมอบเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับวัด โดยในงานก็จะมีโรงทานของชาวบ้านมากมาย ทั้งอาจารย์และทีมงาน U2T ตำบลถลุงเหล็กก็ได้ร่วมทำโรงทานด้วย ซึ่งมีน้ำส้ม ขนมโดนัท และน้ำหวานต่าง ๆ มาร่วมแบ่งปันในงานทอดกฐินครั้งนี้

…..วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ทีมงาน U2T ได้นัดกันไปดูสถานที่ที่วัดสำโรง เพื่อเตรียมสถานที่ในการตั้งบูธสินค้าต่าง ๆ และพื้นที่รับประทานอาหารของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในชุมชนตำบลถลุงเหล็ก ต่อมาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ในช่วงเช้าอาจารย์ผู้ดูแลตำบลก็ได้ลงพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก เป็นการทดลองท่องเที่ยวชุมชนก่อนจะมีการจัดท่องเที่ยวจริง อาจารย์มีการเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยของแต่ละฐานว่ามีข้อบกพร่องตรงส่วนไหนและให้คำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข เป็นการประเมินกิจกรรมว่าเหมาะแก่การต้อนรับนักท่องเที่ยวได้หรือไม่ การแบ่งหน้าที่การทำงานของทีมงาน U2T แบ่งออกเป็น 4 ทีมด้วยกัน ทีมละ 5 คน ได้แก่ 1) ทีมสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยวและฐานการเรียนรู้ 2) ทีมอาหาร 3) ทีมโปสเตอร์ และ 4) ทีมอำนวยการ ซึ่งดิฉันได้อยู่ในทีมโปสเตอร์ ดิฉันก็ได้ออกแบบและจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โปรแกรมท่องเที่ยวของตำบลถลุงเหล็กและให้ทีมงานช่วยกันโหวต และมีการโปรโมตผ่านเพจ Facebook ด้วย

…..วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ดิฉันและทีมงาน U2T ตำบลถลุงเหล็ก ได้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนตำบลถลุงเหล็ก ภายใต้ชื่องานว่า “ชุมชนท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของดีแห่งถลุงเหล็กถลุงใจ” งานเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น. โดยจุดนัดพบนักท่องเที่ยวที่แรกคือ ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ หมู่ 16 ตำบลถลุงเหล็ก โดยมี Welcome drink เป็นน้ำอ้อย

เวลา 09.20 น. ก็เริ่มเดินทางไปที่ฐานการทำกระถางปูนซีเมนต์ เดินทางโดยการนั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน 3 คัน คันละ 4 คน มาถึงฐานการทำกระถาง โดยมีคุณพ่อพรมมา นันทพันธ์ เป็นผู้ให้ความรู้ ฐานนี้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำกระถางปูนซีเมนต์ด้วยตนเอง

เวลา 10.00 น. นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปยังฐานทอผ้าไหม ได้ชมวิธีการและขั้นตอนการทอผ้าไหม โดยมีคุณแม่สุรัตน์ งามล้วน เป็นผู้ให้ความรู้ จากนั้นนักท่องเที่ยวก็ได้รับประทานเบรกที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ คือ น้ำอัญชัน

ต่อมาเวลา 11.40 น. เดินทางโดยรถพ่วงข้างไปยังวัดสำโรง พอมาถึงนักท่องเที่ยวก็ได้ไปไหว้พระประทานในโบสถ์ ซึ่งถือเป็นพระประทานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน จากนั้นร่วมสัมผัสบรรยากาศ ประเพณีทำบุญทอดกฐินสามัคคี และได้เยี่ยมชมบูธสินค้าต่าง ๆ เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของดีประจำตำบลถลุงเหล็ก ซึ่งมีดังนี้ 1) ขนมข้าวแต๋น กล้วยฉาบ กล้วยเบรกแตก และทองม้วน 2) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอท้องถิ่น 3) ผ้าไหม 4) น้ำอ้อย 5) ไม้ประดับ และ 6) ผลิตภัณฑ์เสื่อกก

จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน เป็นอาหารท้องถิ่นของตำบลถลุงเหล็ก ได้แก่ แกงหยวกกล้วยใส่ไก่ แกงยอดอ้อย ห่อหมกหน่อไม้ใส่หมู น้ำพริกปลาทูผักสด ปลาส้มทอด ปูนานึ่ง ส้มตำ น้ำใบเตย และผลไม้คือ ฝรั่งสด เวลา 13.30 น. ส่งนักท่องเที่ยวเดินทางกลับไปยังศาลาหมู่ 16 แล้วเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

…..วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ดิฉันและทีมงาน U2T ตำบลถลุงเหล็ก ได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่อบรม ณ ห้องปฏิบัติการ 1623 อาคาร 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกคนได้แบ่งหน้าที่กันทำความสะอาดทั้งกวาดพื้น ถูพื้น จัดโต๊ะ เก้าอี้ และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการอบรม ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี

…..วันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่อง การพัฒนารูปแบบสินค้าจากผ้าทอท้องถิ่น โดยวิทยากร นางอมรรัตน์ สุขจิตต์ หัวข้อในการอบรมมีดังนี้ 1) หลักสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 2) เทคนิคการตัดเย็บผ้าทอท้องถิ่น 3) การเรียนรู้องค์ประกอบในการออกแบบเครื่องประดับจากสิ่งทอ 4) กระบวนการสร้างงานผ้าทอท้องถิ่น และ 5) ฝึกปฏิบัติการ การออกแบบและการตัดเย็บผ้าทอท้องถิ่น ซึ่งวิทยากรได้ให้ชาวบ้านลงมือตัดเย็บเสื้อและกระเป๋าจากผ้าขาวม้าด้วยตนเอง โดยมี pattern เสื้อและกระเป๋าให้ มีตั้งแต่ไซซ์ S, M, L และ XL ให้ผู้เข้าอบรมได้ช่วยกันตัดเย็บชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ โดยมีทีมงาน U2T ตำบลถลุงเหล็ก คอยดูแลช่วยเหลือผู้เข้าอบรมตลอดการปฏิบัติกิจกรรม ชิ้นงานที่ได้หลังจากเสร็จกิจกรรม ได้แก่ เสื้อ กระเป๋าถือใบใหญ่ กระเป๋าสะพายข้างใบเล็ก และกระเป๋าใส่โทรศัพท์ ซึ่งชาวบ้านก็ได้กระเป๋าคนละ 2 ใบกลับบ้านไปด้วย ในการอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับทั้งความรู้ และได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพ ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

…..การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม การรู้จักหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ทำให้มีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น มีทักษะในด้านการติดต่อสื่อสาร การวางแผน การออกแบบ และการประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่ มีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ทั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ดูแลตำบลและทีมงาน U2T ถลุงเหล็กทุกคน ที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานผ่านไปด้วยดี และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน ทีมงาน U2T ถลุงเหล็ก ขอขอบพระคุณชาวตำบลถลุงเหล็กเป็นอย่างสูง

วิดีโอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

อื่นๆ

เมนู