ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากการระบาดระลอกที่ 3 ในประเทศไทย มีแนวโน้มของการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งในตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดและพบว่ามีการติดเชื้อ รวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จึงให้กักตัวตามสถานที่ที่กำหนด มีการวางมาตรการที่เข้มงวดภายในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย จึงมีมาตรการจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมถึงการมีประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ให้เกิดการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่มีจำนวนคนที่มากกว่ากำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้เองจึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานของทีม ED01 ตำบลถลุงเหล็ก ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การส่งเสริมความรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.)” ที่ได้มีการวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมในเดือนที่ผ่านมาออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น และสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ภาพ : ผลสรุปในแต่ละด้านของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 และผู้รับวัคซีน
ขอบคุณภาพจาก : เพจเฟซบุ๊ก ไทยรู้สู้โควิด

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ภาพ : ผลสรุปในแต่ละด้านของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดบุรีรัมย์
ขอบคุณภาพจาก : เพจเฟซบุ๊ก สสจ. บุรีรัมย์

       ข้าพเจ้า นายราเชน  อุส่าห์ดี ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่สามารถลงปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ จึงปฏิบัติงานในการสำรวจข้อมูลลงในระบบของ https://cbd.u2t.ac.th/ ซึ่งเป็นระบบบันทึกข้อมูลของชุนในแต่ละด้าน ซึ่่งในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้บันทึกข้อมูลของการทำเครื่องจักรสานของผู้คนในชุมชน ซึ่งการจักรสานนั้นต้องใช้ไม้ไผ่ที่มีความคงทนไม่อ่อนเกินไปและไม่แก่เกินไป สามารถเหลาให้มีขนาดที่พอเหมาะและดัดได้ง่าย เมื่อเลือกไม้ไผ่เเล้วก็ตัด นำมีดเหลาไม้ไผ่ แล้วนำมาสานตามที่ต้องการ ซึ่งสิ่งที่จะสานนั้น ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำรงชีวิตและใช้ในการหาอาหาร เช่น กระด้ง ไซดักปลา กระบุง เป็นต้น และอีกสิ่งที่บันทึกคือพืชผลทางการเกษตร คือ แตงโม ได้รับความนิยมในการปลูกหน้าร้อนเป็นอย่างมาก ประมาณเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม โดยแตงโมเ็นพืชที่มีน้ำมาก ลำต้นเลื้อยคล้ายกับฟักทอง ดอกมีสีเหลือง ผลสีเขียว และเนื้อมีสีแดง ใช้รับประทานแก้ร้อนได้เป็นอย่างดี

ภาพ : ระบบการบันทึกข้อมูลของ CBD

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

ภาพ : การบันทึกข้อมูล CBD

       ข้าพเจ้าได้ประสานงานในการจัดอบรมอยู่เสมอ ด้วยการติดต่อกับผู้นำชุมชนในพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ที่มีความประสงค์เข้าร่วมอบรมเพื่อติดตามการแพร่ระบาดในพื้นที่และการประสานงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และสามารถทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น
       การจัดอบรมการส่งเสริมความรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ข้พเจ้าได้เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ เมื่อถึงเวลาในการจัดอบรม ข้าพเจ้าจะได้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ โดยการเตรียมความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น การฝึกซ้อมในด้านการเป็นพิธีกร และการรับข้อมูลข่าวสาร
       นอกจากนี้แล้ว ข้าพเจ้าได้ทบทวนการเข้าอบรมทักษะที่ได้อบรมครบแล้วทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ 1.ทักษะด้านดิจิทัล Digital Literacy 2.ทักษะด้านการเงิน Financial Literacy 3.ทักษะด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy และ4.ทักษะด้านสังคม Social Literacy อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทักษะเหล่านี้ สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
       จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกความพร้อมในการเป็นผู้ทันต่อข่าวสาร มีการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบ และติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เพื่อปฏิบัติให้เกิดการแก้ปัญหาออย่างเหมาะสม รวมถึงการเป็นผู้ประสานงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่

วิดีทัศน์สรุปงาน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

อื่นๆ

เมนู