ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ สัตย์สุขยิ่ง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ถลุงเหล็ก (ED01)

          เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ยังมีการติดเชื้อ และแพร่ระบาดที่เพิ่มมากชึ้น จึงทำให้การจัดอบรมผ้าท้องถิ่นและการจัดอบรมการส่งเสริมความรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ที่วางแผนไว้ในวันที่ 31กรกฎาคม และ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ต้องเลื่อนออกไปก่อน เพราะสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น แต่ในระหว่างที่รอให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติ อาจารย์ได้แจ้งว่าให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล ในด้านต่างๆ โดยแบ่งในแต่ละหมวด ที่ประกอบไปด้วย ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยลงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ cdb.u2t.ac.th

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ในด้าน 3 ด้าน ได้แก่ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด โดยในหมู่ที่ 13 บ้านดอนดู่แดง ตำบลถลุงเหล็ก ได้มีผู้ที่ย้ายกลับมาจำนวน 4 คน โดยส่วนมากที่ข้าพเจ้าได้สอบถาม จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ทราบว่า ย้ายกลับมาจากพื้นที่สีแดง และได้มีมาตรการตรวจโควิดก่อนจะทำการกักตัว 14 วัน โดยครั้งนี้ผู้ที่ตรวจเชื้อแล้วไม่พบ จะให้กักตัวที่ ศาลาประชาคม บ้านหนองเครือ และจะทำการตรวจโควิดอีก 2 รอบ เพื่อความแน่ใจมากยิ่งขึ้น   ในด้านสัตว์ท้องถิ่น โดยข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่บ้าน ข้าพเจ้าลงพื้นที่ไปสอบถาม นายบุญเหลี่ยม คะเรรัมย์ เจ้าของผู้เลี้ยงไก่บ้าน ให้คำตอบว่า เลี้ยงมาได้หลายปีแล้ว สามารถนำไปทำเป็นอาหาร บริโภคและจำหน่ายให้กับคนในชุมชน จะมีคนมาติดต่อขอซื้ออยู่ตลอด ทำให้มีรายเสริม และในด้านสุดท้ายที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลคือ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ไม้กวาดทางมะพร้าว โดยนายสว่าง สุริพล เป็นผู้ทำไม้กวาดทางมะพร้าว ไว้จำหน่าย และมีราคาถูก ใช้อุปกรณ์การทำไม่เยอะ และต้นทุนไม่สูง แต่สร้างได้รายเสริมได้เป็นอย่างดี

          ในการจัดอบรมอบรมการส่งเสริมความรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) ในครั้งต่อไป ข้าพเจ้าเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ และอีกทั้งในระหว่างรอการจัดอบรมข้าพเจ้าได้เข้าอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
          ทั้งนี้ในสถานการณ์แบบนี้ ข้าพเจ้าได้ติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านอยู่เสมอ และช่วยสอดส่องดูแลคนในชุมชน โดยมีมาตรการต่างๆที่จะทำให้หมู่บ้านปลอดโควิดให้ได้มากที่สุด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้การปฏิบัติงาน การลงพื้นที่หรือการจัดการอรมนั้น ค่อนข้างจะไม่เอื้ออำนวยความสะดวก และการจัดกิจกรรมในช่วงนี้มีความเป็นไปได้ยาก แต่ข้าพเจ้าก็เตรียมพร้อมตนเองอยู่เสมอ เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะดำเนินการได้ทุกเมื่อ

อื่นๆ

เมนู