ข้าพเจ้านายสุวรรณ์ วัชรินทร์ กลุ่มประชาชน ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบกลุ่มท่องเที่ยว ได้ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนสายยาว  มีบ้าน  3 หมู่บ้าน  ได้แก่        1 .หมู่บ้านโนนสำราญ 2.หมู่บ้านสำราญราช 3.หมู่บ้านหนองเครือ  ได้ไปพบกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มเลี้ยงไหม ได้สอบถามขั้นตอนการผลิตผ้าไหมตั้งแต่การเริ่มเลี้ยงไหม การมัดลายไหม การทอผ้าไหม การขาย แต่ละขั้นตอนในการผลิตต้องละเอียดอ่อนในการผลิต และใช้เวลานานกว่าจะได้ผ้าแต่ละผืน ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยทำกันเพราะยุ่งยากหลายขั้นตอนและใช้เวลานาน ถึงมันต้องใช้เวลานานในการทอผ้าแต่เขาก็รักในการทอผ้า

 

ส่วนหมู่บ้านสำราญราช  ก็ได้ทำปุ๋ยหมักที่ทำจากวัชพืชที่เหลือใช้ เช่น ใบไม้แห้ง เศษอาหาร ที่หาได้จากชุมชน เพื่อทำปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี  และทำกระถางดอกไม้จากปูนซีเมนต์   ซึ่งกลุ่มแต่และกลุ่มอยากให้หน่วยงานรัฐสนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์

อื่นๆ

เมนู