1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. กิจกรรม “U2T COVID-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด

กิจกรรม “U2T COVID-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาววอรดา ตอรบรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2564  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ U2T ได้มอบหมายภารกิจพิเศษให้จัดกิจกรรม “U2T COVID-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด ซึ่งก็จัดเป็นโครงการการทำเจลแอลกอออล์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  โดยรับเกียรติจาก นางจุฑามาศ ซารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก เป็นประธานในพิธี และได้เล่าถึงประสบการณ์การฉีดวัคซีนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนในพื้นที่

กิจกรรมที่1 ได้มีการเชิญบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับ  โรคโควิด 19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาที่มีการ ค้นพบล่าสุดเป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน มีการระบาดในเมืองอู่ฮันประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019 ขณะนี้โรคโควิด19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่วมส่งผลกระทบแก่หลาย ประเทศทั่วโลก

ต่อมาได้ให้ความรู้วิธีการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี ล้างมือให้สะอาดก่อนสวมหน้ากากทุกครั้ง และวิธีถอกหน้ากากทุกครั้งควรจับบริเวณสายรัดทั้งสองข้าง หลังจากที่ถอดหน้ากากก็ควรล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

และได้ให้ความรู้การล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน

  1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ เริ่มต้นการล้างมือง่ายๆ ด้วยการถูสบู่ขึ้นมาเล็กน้อยพอขึ้นฟอง ก่อนนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและถูให้ทั่ว จนรู้สึกสะอาด
  2. ฝ่ามือถูหลังมือ ปาดฟองสบู่มาที่หลังมือ แล้วล้างมือต่อโดยการใช้ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วให้สะอาด จากนั้นสลับข้าง วิธีนี้จะทำให้ฆ่าเชื้อโรคบริเวณหลังมือที่เรามักลืมกันไป
  3. ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว พลิกมือกลับมาประกบกัน ก่อนจะล้างมือให้สะอาดด้วยการถูซอกนิ้วด้วยสบู่ให้สะอาดหมดจด
  4. ฝ่ามือขัดหลังนิ้ว กำกำปั้นข้างหนึ่งขึ้นล้างมือต่อ โดยใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งขัดบริเวณหลังนิ้ว สลับข้างทำแบบเดียวกันจนรู้สึกว่ามือสะอาด
  5. ถูนิ้วหัวแม่โป้ง กางนิ้วหัวแม่โป้งก่อนใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบแล้วหมุนวนด้วยฟองสบู่เป็นวงกลม ทำให้สะอาดทั้งสองด้าน
  6. ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้ว แบมือข้างหนึ่ง แล้วใช้ปลายนิ้วมืออีก ข้างขัดฟองสบู่ตามแนวขวางจนทั่ว แล้วสลับข้างทำวิธีเดียวกัน
  7. ถูรอบข้อมือ กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง แล้วถูวนไปรอบๆ จากนั้นเปลี่ยนข้าง ทำเช่นเดียวกัน วิธีนี้จะช่วยให้ข้อมือสะอาด

การล้างมือด้วยวิธีข้างต้นนี้ ไม่ต่ำกว่า 20 วินาที แล้วจึงล้างออกจะช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตัวเราได้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมที่2 การผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือและบรรจุหน้ากากอนามัย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมมือกันผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ขึ้นมาและบรรจุหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชน ซึ่งขั้นตอนในการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค มี 7 ขั้นตอน ดังนี้

1.เทเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ลงภาชนะ ปริมาณ 85 มิลลิลิตร

2.เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ตามลงไป

3.เติมกลีเซอรีน 98% ปริมาณ 3 มิลลิลิตร ตามลงไป

4.เติมน้ำมันหอมระเหย / สารแต่งกลิ่น 2-3 หยด

5.เติมน้ำกลั่นหรือน้ำ RO ลงไปให้ครบ 100 มิลลิลิตร พอดี

6.คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

7.บรรจุใส่ขวดสเปรย์

กิจกรรมที่3 การเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของการจัดกิจกรรม “U2T COVID-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด ซึ่งก็มีอาสาสมัครประจำหมู่บ้านร่วมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ด้วยทำให้การจัดกิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

อื่นๆ

เมนู