……………สวัสดีประจำเดือนมิถุนายน 2564 ค่ะ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนนี้ ดิฉันและทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยให้ชุมชน ตามโครงการ U2T COVID -19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด โดยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ดิฉันและทีมงานร่วมกัน รุกคลีนพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านโนนศิลาก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากคณะคุณครูและชาวบ้านในชุมชนมาร่วมช่วยกัน อย่างขยันขันแข็ง เริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน ตัดแต่งกิ่งไม้ สนามหญ้าโรงเรียน รวมไปถึงภายในอาคารเรียนที่ใช้จัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีเพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากเชื้อโรคและส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

……………..เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 โรงเรียนจึงปิดเทอมเป็นระยะเวลานาน ทำให้สภาพห้องเรียนสกปรกมากมีฝุ่นและขี้นกกระจัดกระจายเต็มห้องเรียน ดิฉันและทีมงานจึงแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนช่วยกันเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ได้แก่ ปัดกวาดหยากไย่บริเวณผนังห้องและหน้าต่าง  จัดเก็บของและโต๊ะเรียนให้เข้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เก็บกวาดผงชอล์กและถูกระดานดำให้สะอาด กวาดบริเวณพื้นห้อง และถูพื้นห้องจนสะอาด โดยรวมแล้วใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ทั้งเหนื่อยทั้งร้อนแต่ก็มีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสังคมและเด็ก ๆ นักเรียนจะได้ปลอดภัย

……….เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ดิฉันและทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้มาอบรมให้ความรู้ชาวบ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนศิลา เกี่ยวกับรวมพลังฉัดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 30 คน โดยมุ่งเน้นไปที่อาสาสมัครหมู่บ้านหรือ อ.ส.ม. ผู้นำชุมชน และชาวบ้านบางส่วน เริ่มให้ความรู้ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของวัคซีน วัคซีนมีกี่ชนิด ใครบ้างที่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน และที่สำคัญคือแนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนโดยละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ประชาชนจะได้ไม่รู้สึกกลัว หรือไม่กล้าไปฉีดวัคซีน พร้อมบอกแนวทางการปฏิบัติตัวหลังรับวัคซีนเพื่อป้องกันความเครียดและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน หลังจากอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการการฉีดวัคซีนเสร็จ ก็นำเสนอแสดงขั้นตอนการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขึ้นใช้เองในครัวเรือน ที่ประชาชนสามารถหาวัตถุดิบมาผลิตเองได้ง่าย ๆ ไม่ต้องซื้อตามท้องตลาดที่มีราคาค่อนข้างสูง เมื่อทำเสร็จก็มอบให้ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครหมู่บ้านนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านคนอื่น ๆ อีกด้วย การอบรมในครั้งนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนกล้าและมั่นใจที่จะไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด มีวิธีและแนวทางดูแลตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อโควิด ซึ่งก็ถือว่าประชาชนให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องการไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมากขึ้น รู้สึกเชื่อมั่น และมั่นใจ คลายความกังวล และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี

         

           

          

………..จากผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ทำให้ดิฉันและทีมงานได้ทำงานร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ต่างคนต่างรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมงาน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครหมู่บ้าน และประชาชนที่ให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อาทิ สถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น ทำให้การทำงานครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 

อื่นๆ

เมนู