ข้าพเจ้านางสาวสุภัทรา คะชุนรัมย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    เนื่องจากสถานการณ์โควิด19แพร่ระบาด การปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2564 จึงต้องมีการประชุมผ่าน Google Meet ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ในที่ประชุม อาจารย์ได้แบ่ง กลุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทำวีดีโอ และกลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ดิฉันได้รับมอบหมายงานออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้ จำนวนสมาชิกมี 10 คนสมาชิกในกลุ่มช่วยกันออกแบบโลโก้ต่างๆและเอามาเสนอออกความคิดเห็นกันว่าจะเลือกแบบไหน มีโลโก้มา 7 แบบให้สมาชิกในกลุ่มเลือกว่าจะเอาโลโก้อันไหนเสนออาจารย์ พอได้มติตรงกันจึงนำเสนออาจารย์ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ผ่าน Google Meet ให้อาจารย์เลือกโลโก้และบรรจุภัณฑ์ คณะอาจารย์มีมติตรงกันได้เลือกบรรจุภัณฑ์และโลโก้เพียงอันเดียวจากนั้นคณะอาจารย์ได้แนะนำ การแก้ไขและเพิ่มเติมปรับปรุงบางจุดของโลโก้และบรรจุภัณฑ์ที่เลือกกันไว้ว่า ตรงไหนมีข้อบกพร่องอาจารย์ก็ให้คำแนะนำในการปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสวยงามมากขึ้นหลังจากการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้วทั้งสองกลุ่มก็ได้นำผลงานของแต่ละกลุ่มกลับไปแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารย์และกลับมานำเสนออาจารย์อีกครั้ง

 

อื่นๆ

เมนู