1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว และการอบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ในตำบลบ้านยาง ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED02 การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว และการอบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ในตำบลบ้านยาง ประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้านายปรัชญา รจนัย เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรครุศาสตร์ (ED02)

วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมงาน เรื่อง การจัดกิจกรรมที่ 2.1 การพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง ในระหว่างวันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 และการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง ในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ซึ่งในวันที่26 และ 27 ตุลาคม 2564 เป็นการอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาววรวิษฎา แต้มโคกสูง  (นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์) เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง พร้อมเป็นมัคคุเทศก์ในการพาคณะผู้ดำเนินงานลงพื้นที่หมู่บ้านจัดการตนเองหมู่ที่ 15 บ้านโคกเจริญ และบ้านหมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน บ้านง้าง หมู่ 12 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564

โดยช่วงเช้าของวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นการลงพื้นที่สำรวจและศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน เกี่ยวกับยาสมุนไพรพื้นบ้าน บ้านง้าง หมู่ 12 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี คุณตาหอม หะทัยทาระ เป็นผู้ให้ความรู้และบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ

ในช่วงบ่ายวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นการลงพื้นที่สำรวจและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หมู่บ้านจัดการตัวเอง บ้านโคกเจริญ หมู่ 15 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายเชิด นกโยทิน เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรรูปแบบผสมผสาน การเลี้ยงปลา  การหาของป่าการทำขนม การทอผ้าและความรู้ทางภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆ

   

   

วันที่ 28 และ 29 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับเกียรติ อาจารย์คราวุฒิ จันบัวลา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ อาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนตำบลบ้านยาง การสร้าง Google From เพื่อเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และเทคนิคในการถ่ายภาพเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

 

อื่นๆ

เมนู