1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การเรียนรู้การปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ED02 การเรียนรู้การปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ข้าพเจ้านายวัชพล เผ่าพันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์ (ED02)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กระผมได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงาน ประเภทนักศึกษา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่3 โดยพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบคือ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกระผมเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการนี้ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้นัดประชุม ณ ห้องประชุมสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการทำงาน กระผมได้เข้าร่วมประชุม รายงานตัว และทำการปฐมนิเทศการทำงาน และทำความรู้จักกับอาจจารย์ และสมาชิกในทีมงานตำบลบ้านยาง จากนั้นทางทีมงานได้มีการมอบหมายงานให้แก่สมาชิกในกลุ่ม โดยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือ การติดตามและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T กลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
  

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 กระผมและทีมงานได้ทำการสอบถามและสัมภาษณ์ ท่าน ผศ.ดร. สุชาติ หอมจันทร์ เพื่อประเมินผลกระทบของอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ โดยได้รับความร่วมมือในการสอบถามและสัมภาษณ์เป็นอย่างดี ทำให้การประเมินผ่านไปด้วยดี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ทีมงานอาจารย์และผู้ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ บ้านผักบุ่ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำการตรวจสอบ ซ่อมแซมและปรับปรุงภายในโรงเรือนผลิตพริกแกง ให้ได้มาตรฐาน และมีการปรับปรุงพื้นที่รอบๆ ให้สะอาด จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติงานลงพื้นที่ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างดีเยี่ยม

       

อื่นๆ

เมนู