1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การพัฒนาด้านการนำเที่ยวและการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED02 การพัฒนาด้านการนำเที่ยวและการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ดิฉัน นางสาวกัลยา  คะเรรัมย์  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท ประชาชนทั่วไป  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตำบลบ้านยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตามแผนการดำเนินงานที่ 2.1 ดิฉันและทางทีมงานตำบลบ้านยางได้เข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือในเรื่องต่างๆในที่ประชุมเป็นอย่างดีพร้อมรับทราบการแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานที่อาจารย์ได้แจ้งในที่ประชุมในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา โดยในการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์

ต่อมาดิฉันได้เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง ที่จัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นที่บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางสาวรวิษฎา แต้มโคกสูง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ การอบรมในวันนี้เป็นการให้ความรู้ในเรื่องสถานที่ในตำบลบ้านยางที่น่าสนใจและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นการลงพื้นสำรวจสถานที่ที่น่าสนใจในตำบลบ้านยาง ได้แก่ สวนสมุนไพรพื้นบ้าน ของคุณตาหอม หะทัยทาระ นักปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพรไทยที่สามารถรักษาโรคได้ โดยคุณตานั้นได้มีการเก็บะสมตัวยาสมุนไพรแต่ละชนิดเอาไว้มากมายภายในบ้านพักของคุณตาเอง ต่อมาทางคณะได้เดินทางไปสำรวจสวนของคุณลุงเชิด ที่หมู่บ้านโคกเจริญ หมู่บ้านจัดการตนเอง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านยาง ได้สำรวจพื้นที่ทำการเกษตรของคุณลุงเชิดและดูคุณลุงเชิดสาธิตวิธีการแหย่ไข่มดแดง

ต่อมาวันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง โดยได้รับความรู้จาก อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลาและอาจารย์ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยใช้ข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจที่ผ่านมา นำมาพัฒนาแอปพลิเคชัน

อื่นๆ

เมนู