1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว และการอบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ในตำบลบ้านยาง ประจำเดือนพฤศจิกายน

ED02 การอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยว และการอบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ในตำบลบ้านยาง ประจำเดือนพฤศจิกายน

ข้าพเจ้านางสาวษกามาศ โจนรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มีการจัดการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ Google Meet โดยมีการมอบหมายหน้าที่ในการทำงาน และแผนการดำเนินการกิจกรรม ในการจัดอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง ในวันที่ 26 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง ในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดการอบรมการพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลบ้านยาง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านผักบุ้ง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดย คุณรวิษฎา แต้มโคกสูง เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ โดยประเด็นสำคัญในการอบรม คือการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน และในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง นำทีมโดยคณะอาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T ประจำตำบลบ้านยาง และคุณรวิษฎา แต้มโคกสูง เป็นวิทยากร โดยลงพื้นที่ไปยัง บ้านหมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน หมู่ที่ 12 บ้านง้าง นายหอม หะทัยทาระ ผู้มีความรู้ด้านสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคได้ และเปิดรับรักษาโรคด้วยสมุนไพร และผลิตยาพื้นบ้านขาย โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมต้นสมุนไพร และสามารถซื้อยาสมุนไพรกลับบ้านได้ และลงพื้นที่ไปยัง หมู่บ้านจัดการตนเอง หมู่ที่ 15 บ้านโคกเจริญ โฮมสเตย์ลุงเชิด โดยนายเชิด นกโยธิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยึดหลักการการทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวที่มาพักได้ร่วมสนุกมากมาย เช่น การตกปลา การเก็บไข่มดแดง การทอผ้าไหม และการทำอาหารเป็นต้น

 

ในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564  มีการจัดการอบรมแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง  โดย อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา และอาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ โดยประเด็นในการอบรม คือ การแนะนำการรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ร้านอาหาร ฯลฯ ในตำบลบ้านยาง ทั้งชื่อสถานที่ ภาพถ่าย และพิกัดสถานที่ เพื่อสร้างแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่ในตำบลบ้านยาง ให้สามารถค้นหาได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น และการเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ รวมถึงการปรับแต่งรูปภาพและการตัดต่อวิดีโอ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการนำเสนอสถานที่ต่างๆ โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสะดวกสบายและเพิ่มความน่าสนใจในการมาท่องเที่ยวในตำบลบ้านยาง ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในตำบลบ้านยางได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้มีรายได้หลั่งไหลเข้ามาสู่ชุมชน

อื่นๆ

เมนู