1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 สำรวจแบบฟอร์ม01 แบบสอบถามข้อมูลครัวเรือนและชุมชน และ02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ED02 สำรวจแบบฟอร์ม01 แบบสอบถามข้อมูลครัวเรือนและชุมชน และ02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมนาย นราวัฒน์ สายเมือง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา จากการลงสำรวจ บ้านง้าง หมู่1 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เห็นถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในหลายๆด้าน เช่น การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนก็จะเป็นการทำนาหมดจากการทำนาปีละ 1ครั้งแล้วชาวบ้านก็จะหันมาปลูกผักไว้อุปโภคและบริโภคและก็มีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายร่วมไปด้วย จากการลงพื้นที่จะเห็นว่าบ้านง้างเป็นชุมชนเล็กๆ มีประชากรอาศัยอยู่ไม่มาก รายได้ก็จะมาจากการทำนาเป็นหลัก ส่วนรายจ่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สิน เขาจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และด้วยความต้องการของคนในชุมชนคืออยากให้มีการเพิ่มไฟฟ้าและแสงสว่างในชุมชนอยากให้มีเพิ่ม และอยากให้มีการสร้างถนนในชุมชน ส่วนในด้านของแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19 จากการสอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจากชาวบ้านจะประกอบอาชีพอยู่ในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ภาระหนี้สินครัวเรือนก็ไม่มีจึงไม่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับโควิด 19 และนอกจากนี้ยังทำการสำรวจผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริก เห็ด และขนมไทย และนำข้อมูลทีได้มานำเสนอ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรวิเคราะห์ ว่าสินค้าชนิดใด ควรนำไปต่อยอดได้

 

อื่นๆ

เมนู