1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การลงพื้นที่สำรวจ แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ED02 การลงพื้นที่สำรวจ แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

ED02 การลงพื้นที่สำรวจ แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

     ข้าพเจ้านางสาวนิศารัตน์ ชื่นอุรา ได้เข้ามาทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โดยได้ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน มีนาคม พ.ศ . 2564 ณ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

     การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมนี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจ แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ในตำบลบ้านยาง ซึ่งหมู่บ้านที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบนั้นมีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านยางตาเมฆ  หมู่ 5  หมู่ 9 บ้านโสน หมู่ 10 บ้านตามั๊วะ   หมู่ 18 บ้านยางโคกขาม และหมู่ 19 บ้านยางลำดวน ในการสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีการสำรวจด้วยการแจ้งผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านให้ทราบถึงรายละเอียดของแบบฟอร์มสอบถามและของความร่วมมือจากผู้ใหญ่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบว่าจะมีการลงสำรวจเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและง่ายต่อการสำรวจ เมื่อได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านให้ทราบแล้วจึงทำการเดินสำรวจตามครัวเรือน

      จากการลงสำรวจผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและคนว่างงาน จะมีรายได้ทางเดียวคือเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเท่านั้น จึงอยากให้มีการเข้าช่วยเหลือในด้านการสร้างอาชีพให้ผู้สุงอายุได้มีรายได้และมีกิจกรรมให้ทำเวลาที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวและนอกจากปัญหาผู้สูงอายุแล้วยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบการโควิด-19 เป็นจำนวนมากที่ต้องว่างงานจากการเลิกจ้าง และต้องแบกรับรายจ่ายที่มากกว่ารายรับ สุดท้ายนี้ข้าพเจ้ามองว่าการเข้ามาช่วยฝึกทักษะสร้างสัมมาอาชีพให้แก่คนในชุมชนเป็นวิธีการแก้ไข้ปัญหาในระยะยาวที่จะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านได้อย่างยั่งยืน ในการสำรวจครั้งต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลบ้านยางที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู