ข้าพเจ้า นางสาวศิริมน คูริโมโตะ ได้เข้าร่วมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนเมษายนคือ การสำรวจ และค้นหาข้อมูลของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตำบลบ้านยาง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ พริกแกง น้ำพริก และเห็ด โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการหาข้อมูลเรื่องน้ำพริก

กลุ่มของข้าพเจ้าได้ค้นหาข้อมูลของน้ำพริก ทั้งจากที่มีขายในพื้นที่ตำบลบ้านยาง ในตลาด รวมถึงช่องทางออนไลน์ เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบ หาความแตกต่าง ด้านรสชาติ วัตถุดิบ ราคา จุดเด่น-จุดด้อยของแต่ละแบรนด์ โดยนำข้อมูลมานำเสนอ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลในที่ประชุม จากนั้นก็นำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาใช้เป็นหลักในการพัฒนาตัวน้ำพริกของเรา ให้มีความแตกต่าง ความน่าสนใจ ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้ช่วยกันค้นหา และปรับปรุงสูตรน้ำพริกใหม่ โดยเน้นใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชน เช่น เห็ด มะขามเปียก เป็นต้น และหาข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบบางส่วน รวมถึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม และแปลกใหม่อีกด้วย

โดยหลังจากประชุมสรุปผล ทุกคนได้ลงความเห็นว่าเลือกพริกแกง เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาพัฒนาต่อ เนื่องจากว่ามีชาวบ้านในชุมชนผลิตพริกแกงขายอยู่แล้ว มีพร้อมทั้งบุคลากร ความรู้ และอุปกรณ์เครื่องมือ แต่ยังขาดในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ และการทำการตลาด ซึ่งทางกลุ่มมองว่าเราสามารถนำพริกแกงมาแปรรูปได้ ช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงช่วยวางแผนการประชาสัมพันธ์ และแผนการตลาดได้

อื่นๆ

เมนู