ข้าพเจ้า  นางสาวสุภัทรา คะชุนรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่  ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน

    กลุ่มข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจสินค้าและวิเคราะห์สินค้าประเภทพริกแกง เห็ด และน้ำพริกที่จำหน่ายในระบบ ONLINE เพราะสินค้าเหล่านี้มีวัตถุดิบอยู่ในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสำรวจเกี่ยวกับรายได้ ความเป็นมา จุดเด่นสินค้าของแต่ละประเภทจากนั้นจึงนำมารวบรวมและเเบ่งประเภท ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานจากสมาชิกในกลุ่ม สำรวจพริกแกงที่ขายในตลาดออนไลน์ หัวข้อที่สำรวจ  เครื่องปรุง วัตถุดิบที่ใช้ในการทำพริกแกงแต่ละชนิด รูปลักษณ์ภายนอก ของสินค้าคู่แข่งและของที่เรามี ขนาดของบรรจุภัณฑ์ ปริมาณของคู่แข่งกับของเรา การผลิต กรรมวิธีการผลิต แบรนด์ ของคู่แข่งและของเรา จุดเด่นจุดด้อยบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่งมีอะไรบ้าง อายุของสินค้า ราคาของสินค่าต้นทุนเท่าไหร่ เป็นต้น

    ผลการวิเคราะห์ได้รายงานอาจารย์ในวันประชุมออนไลน์ ในวันที่10เมษายน2564 จากการประชุมได้ผลสรุปว่าสินค้าที่นำมายกระดับประจำตำบลคือพริกแกงทั้งนี้หลังจากการประชุมเสร็จก็จะมีการวางแผนและวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อนำมายกระดับสินค้าประเภทพริกแกงให้มีการผลิตและขายออนไลน์ได้สำเร็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู