ข้าพเจ้า นาย นราวัฒน์  สายเมือง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทนักศึกษา ประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยงานที่ได้รับมอบหมายในเดือนมิถุนายนคือ ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ U2T COVID-19 WEEK   โดยมีการวางแผนกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมที่ 1 การทำความสะอาดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่ใช้งานร่วมกัน  กิจกรรมที่ 2 สร้างเซฟโซนการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย  กิจกรรมที่ 3 จัดหาอุปกรณ์ เจล/สเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค กิจกรรมที่ 4 การสอนทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น Face shield     กิจกรรมที่ 5 การรณรงค์ป้องกันจากการติดเชื้อและแพร่เชื้อ ได้แก่ การล้างมือ เว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัยและการฉีดวัคซีน   โดยการอบรมนั้นได้ผ่านไปด้วยดี  ซึ่งในวันที่ 17 ข้าพเจ้าได้มาจัดสถานที่เพื่ออบรม การทำพริกแกง ในวันที่ 19-20 มิถุนายนนี้  โดยได้ทำการ ทำความสะอาด รวมไปถึงการเช็ค ระบบเครื่องเสียง เป็นต้น

 

           

 

อื่นๆ

เมนู