1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการทำอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ED02 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการทำอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

     ข้าพเจ้า  นางสาว สุภัทรา คะชุนรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

      ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโควิด 19 หรือ U2T COVID – 19 week ซึ่งในกิจกรรมนั้นมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอุปกรณ์ป้องกันโควิด คือการทำกล่อง UV-C การรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

       กล่อง UV-C โดยปกติมีการใช้รังสียูวีในการฆ่าเชื้อโรคในอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือในบางประเทศใช้ฆ่าเชื้ออุปรณ์ใน89ร้านเสริมสวย แต่ที่ได้มีการคิดค้นขึ้นนี้เป็นกรรมวิธีง่ายๆ ซึ่งชาวบ้านสามารถทำเองได้ ต้นทุนอยู่ระหว่าง 300-500บาท แล้วแต่ขนาดและคุณภาพของกล่อง อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมมือกับพี่ๆ อ.ส.ม ตำบลบ้านยาง ผลิตกล่องดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปนำไปใช้ ซึ่งวิธีการนี้เป็นการป้องกันเชื้อได้95%อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถดัดแปลงเพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคในหน้ากากที่ใช้แล้วโดยใช้ 2 หลอดยูวี 2 หลอดเพื่อสามารถฆ่าเชื้อได้ทั้ง 2 ด้าน UV-C ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกล่องที่ไว้ฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส แบคทีเรียต่าง ๆ ได้ หลักการทำงานของกล่องนั้นจะทำงานด้วยแสง ไม่ทำให้อุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปได้รับความเสียหาย ซึ่งเวลาในการฆ่าเชื้อโรคนั้นแล้วแต่แสงที่ใส่เข้าไป หรือหลอดไฟรังสี UV-C ที่เราใส่เข้าไป ยิ่งใช้เเสงมากเวลาในการฆ่าเชื้อโรคก็ยิ่งน้อยลง แต่ห้ามนำต้นไม้หรือสิ่งมีชีวิตเข้าไป และอย่าให้ถูกผิวหนังหรือมองโดยตรงเพราะรังสี UV-C นั้นก่อมะเร็งผิวหนังได้ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรค เช่น หน้ากากอนามัย นาฬิกา แว่น ธนบัตร เป็นต้น และยังเหมาะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคสิ่งที่ใช้น้ำล้างหรือแอลกอฮอล์ล้างไม่ได้UV-Cก็สามารถใช้ฆ่าเชื้อแทนแอลกอฮอล์ได้

 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู