ข้าพเจ้า นางสาวนิโลบล ทินปราณี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทประชาชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านยางประจำเดือนตุลาคม 2564

ในวันที่ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ทางคณะอาจารย์และทีมงานทุกคนมีการประชุมหารือ ณ สระว่ายน้ำ มีการประชุมเพื่อวางแผนงาน ได้มีการดำเนินการแบ่งงานเป็นทีม โดยทำงานแต่ละส่วนภายใต้ชื่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 คณะทีมงานข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและสอบถามข้อมูลกับหัวหน้าชุมชน ในหัวในหัวข้อชุมชนภายในและภายนอกตำบล เป็นการสำรวจชุมชน แหล่งเกษตรกร ร้านค้าทั้งนอกและในตำบลบ้านยาง ทีมงานเราทำการสำรวจชุมชน โดยมีการสอบถามร้านค้าทั้งร้านการเกษตรและร้านขายของชำโชห่วยในตำบลบ้านยาง เรื่องการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ร้านค้ามีการเปลี่ยนแปลงปานกลางไปจนถึงมากเนื่องจากในตำบลบ้านยาง มีร้านค้าสะดวกซื้อขนาดใหญ่มาลงขายทำให้ร้านค้าขนาดเล็กได้รับผลกระทบมาก ทำให้ร้านค้าในหมู่บ้านต้องหันมาขายทางออนไลน์และรับส่งแบบเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มยอดขาย รวมไปถึงการขายสินค้าทางการเกษตรต้องมีการส่งแบบเดลิเวอรี่ให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านถึงจะมีการขายได้

 

อื่นๆ

เมนู