ข้าพเจ้า นางสาวกนกวรรณ แก้ววงศ์ไสย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อวางแผนงานและสรุปงานในเดือน ธันวาคม ผ่าน Link ประชุม Google Meet  ดิฉันได้รับมอบหมายให้อยู่ฝ่ายการตลาดออนไลน์และดูแลเรื่องการถ่ายภาพเพื่อโปรโมทสินค้าในช่องการขายออนไลน์

จากการประชุมได้รับหมอบหมายและแบ่งกลุ่มย่อย ทางทีมได้ปรึกษากัน และเริ่มสร้างแฟลตฟอร์มการขายออนไลน์ขึ้น เป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ เพจ Facebook  และ Shopeeโดยใช้ชื่อว่า Banyang_market และได้วางแผนการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์พริกแกงเซราะเยียง

 

วันที่ 16 ธันวาคม ลงพื้นที่จัดฉากจำลองถ่ายภาพผลิตภัณฑ์พริกแกงเซราะเยียง เพื่อนำภาพมาใช้ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์พริกแกงและนำเสนอโปรโมชั่น จัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ในเพจ Facebook และแอพพลิเคชั่นซื้อขายของออนไลน์  Shopee  Banyang_market

 
 

ภาพที่ได้นำมาตกแต่งรีทัช เพื่อความสวยงามและน่าสนใจ สร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่ามีสินค้าอยู่จริง เพิ่มคำอธิบายเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและเข้าถึงมากขึ้นก่อนจะนำไปโพสลงขายในเพจ Facebook และแบบฟอร์มการขายออนไลน์ช่องทางอื่นๆ

จากงานที่ได้รับมอบหมายและได้ลงมือปฏิบัติ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมงานตำบลบ้านยาง ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์และผู้นำชุมชนวิสาหกิจเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ ภาพผลิตภัณฑ์พริกแกงเซราะเยียงสามารถนำไปใช้ต่อยอดและส่งเสริมการขายได้ตลอดทุกช่องทางในอนาคต ทำให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสามารถเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู