ข้าพเจ้า นางสาว นิชชาภัทร ชะตารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบล บ้านยาง หลักสูตร คณะครุศาสตร์ (ED02) เริ่มปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าและทีมงาน ลงสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูล เมื่อ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 น. ณ ตำบล บ้านยาง ปัจจัยในการสำรวจ คือ การสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ข้าพเจ้าจึงขอความกรุณาจากผู้นำชุมชนทั้ง 19 ชุมชน ของตำบลบ้านยางให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่ของชุมชน ปัญหาของชุมชน และ โครงการต่างๆที่มีอยู่ชุมชน

หลังจากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้วิเคราะห์และการสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารและเสริมสร้างอาชีพรายได้ให้กับชุมชน ได้แก่

หมู่ที่ 19 บ้านลำดวน

โดยผู้นำชุมชนนำลูกบ้านจัดตั้งกลุ่ม ทำดอกไม้ขาย เช่น วันพระ วันมงคลต่างๆ การทำริบบิ้น เช่น พับริบบิ้นโปรยเหรียญ  พับริบบิ้นพวงมาลัย ทำโรงเพาะเห็ด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง

จึงทำให้ชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้นในครอบครัว

หมู่ที่ 13 บ้านมะค่าใต้

ผู้นำชุมชน บ้านมะค่าใต้ มีโครงการ การเลี้ยงจิ้งหรีด โดยมีพ่อค้าหรือแม่ค้าคนกลางมารับซื้อ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อในตลาด

จึงทำให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการทำงานหรือว่างงาน

ลิ้งค์วิดีโอนะคะ

 

อื่นๆ

เมนู