ข้าพเจ้า นางสาวเบญจรัตน์ แต้มโคกสูง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
            การจัดสรรทรัพยากรแบ่งออกเป็น พื้นที่สาธารณะในชุมชน 2,500 ไร่ แหล่งน้ำ 16 แห่ง  ศาลากลาง 19 แห่ง ที่รกร้างไม่มีเนื่องจากถูกจัดสรรไปทำการเกษตรหมู่บ้านและศาลากลางหมู่บ้านให้ชาวบ้านได้ใช้สอยจากงบประมาณส่วนนี้เช่นการรวมตัวกันในวาระประชุมต่างๆหรือหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเก็บข้อมูลหารือต่างๆก็จะใช้ศาลากลางแต่ละหมู่บ้านนี้เป็นการรวมตัวอีกทั้งการจัดสรรพื้นที่อีกส่วนก็นำไปทำเป็นพื้นที่การเกษตรในแต่ละชุมชนและงบประมาณอีกส่วนก็นำไปแปลรูปเป็นสิ่งของอย่างเช่น พันธุ์พืช พันธุ์ปลาให้กับชุมชน ใน 19 หมู่บ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางดูแลอยู่นั้นหมู่บ้านที่เด่นเรื่องเกษตรที่สุดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนทั่วไปเข้ามาสามารถดูงานได้ คือหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 แหล่งเรียนรู้สวนมะนาวพอเพียง ด้วยประธานกลุ่มเกษตรวิสาหกิจที่ค่อนข้างมีความรู้ความสามารถและเข้มแข็งจึงทำให้แหล่งเรียนแห่งนี้มีอายุมากกว่า 10 ปีมีคนเข้ามาเรียนรู้จากแห่งเรียนรู้นี้เป็นจำนวนมาก นอกจากสวนมะนาวแล้วยังมีการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ธนาคารขยะ เป็นเกษตรผสมผสาน ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นอีกการจัดสรรจาก อบต อย่างกับพันธุ์ปลา พันธุ์กบ พันธุ์พืช ต้องยอมรับเลยว่าประธานกลุ่มเกษตรวิสาหกิจหมู่ที่ 6 นี้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เพราะต่อให้ อบต จะจัดสรรทางงบประมาณหรือสิ่งของมากเพียงใดแต่หากผู้นำไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะปฏิบัติหรือนำลูกบ้านปฏิบัติตามได้ก็จะไม่สามารถนำการจัดสรรนี้ไปใช้สอยอย่างเกิดประโยชน์หรือเกิดรายได้ให้กับชุมชน นอกจากหมู่ที่ 6 แล้วยังมีหมู่ที่ 13 ผู้นำชุมชนได้นำลูกบ้านเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาชีพเสริมและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาอีกด้วยอีกทั้งหมู่ที่ 19 มีการประกอบอาชีพเสริมอย่างการจัดดอกไม้ ทำริ้บบิ้น โดย อบต ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 200,000 บาท สร้างศาลากลางหมู่บ้านไว้เพื่อให้คนในชุมชนมาจัดดอกไม้และทำริ้บบิ้นที่ศาลากลางแห่งนี้ และหมู่สุดท้ายที่ อบต พึ่งจัดสสรงบประมาณไปคือหมู่ที่ 15 ได้ทำโคก หนอง นา โมเดล ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่ยังคงเป็นผลงานให้ติดตามกันต่อไป

หมู่ที่ 19 ที่ ได้รับงบจัดสรรเป็นจำนวน 200,000 บาท ในการสร้างศาลากลางหมู่เพื่อเป็นการรวมกลุ่มอาชีพเสริมการจัดดอกไม้ การทำริ้บบิ้น

 

การจัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เป็นการจัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่ค่อนข้างดี แต่จำเป็นอย่างมากที่ผู้นำจะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ  เพราะต่อให้ อบต จะจัดสรรงบประมาณหรือสิ่งของเข้าไปเท่าไหร่ผู้นำชุมชนไม่มีความรู้ความสามารถมากพอก็อาจทำให้ไม่เกิดประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและ อบต เพราะการจัดสรรทรัพยากรเข้ามานั้นต้องการให้เกิดการต่อยอดเกิดประโยชน์เกิดอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนคนในชุมชน

 

ลงพื้นที่สำรวจหาแหล่งเรียนรู้ในแต่ละหมู่บ้าน

 

 

จุดรับขยะอันตรายในแหล่งเรียนรู้สวนมะนาวพอเพียง.

ธนาคารปันรัก ปันสุข ในแหล่งเรียรู้สวนมะนาวพอเพียง.

 

 

อื่นๆ

เมนู