1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 ลงพื้นที่ทำกิจกรรม U2T Covid-19 week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดและยกระดับผลิตภัณฑ์พริกแกงตำบล บ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน

ED02 ลงพื้นที่ทำกิจกรรม U2T Covid-19 week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดและยกระดับผลิตภัณฑ์พริกแกงตำบล บ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน

ข้าพเจ้า นางสาวนิโลบล ทินปราณี ประเภท ประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบล บ้านยาง หลักสูตรคณะครุศาสตร์ (ED02)

สำหรับเดือนมิถุนายน ว่าด้วยทาง สป อว. ขอความร่วมมือจากทุกมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (covid-19 week) ระหว่างวันที่ 23-31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในวันที่22 พฤษภาคม ทางทีมงานมีการประชุมวางแผนจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์เพื่อจัดทีมในการทำกิจกรรม

ในวันที่24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการประชุมทีมงานที่ทางอาจารย์ได้แบ่งทีมออกแล้วข้าพเจ้าได้รับผิดชอบทำอุปกรณ์เพื่อแจกและการจัดการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมการป้องกันโควิด

และวันที่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทางทีมงานทุกทีมได้มีการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้เป็นกลุ่มสมาชิก อสม.ตำบลบ้านยาง คณะอาจารย์และทีมปฏิบัติงานทุกท่าน ณ ห้องประชุมใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิดและสาธิตการทำกล่อง UVC BoX ป้องกันอบฆ่าเชื้อใช้เองแบบง่ายๆนำมาใช้งานได้จริงให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมดูเป็นตัวอย่าง และยังมีการจัดรถเพื่อประกาศประชาสัมพันธ์วิธิป้องกันดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด19  และได้นำหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ส่งมอบให้แก่ผู้นำของชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู