1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม

ED02 การปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม

ข้าพเจ้า นางสาว นิชชาภัทร ชะตารัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบล บ้านยาง หลักสูตร คณะครุศาสตร์ (ED02) เริ่มปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์มสำรวจ จำนวน 2 แบบฟอร์ม แบบฟอร์มแรก แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถาม ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน จำนวน 105 ครัวเรือน  แบบฟอร์มที่สอง แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิค-19 จำนวน 105 ครัวเรือน เป็นจำนวนทั้งหมด 210 ครัวเรือน ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบพื้นที่ หมู่ 13 บ้านมะค่าใต้ ณ ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

หลังจากที่ข้าพเจ้าและทีมงาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามของแต่ละชุมชน ว่ามีอะไรที่โดดเด่นที่สุด จึงนำมาวิเคราะห์เพื่อหาเป้าหมายที่จะพัฒนา จึงได้ลงพื้นที่สำรวจอีกครั้ง เช่น ตลาดถนนคนเดินเซราะกราว ตลาดนัดตามที่ต่างๆซึ่งก็ได้ข้อมูลมามากมาย เช่น เสื้อผ้า ผักสดต่างๆ ขนมไทย น้ำผลไม้ ผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ และอีกมากมาย ส่วนในพื้นที่จะเป็น กลุ่มสัมมาชีพแม่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบ้านยาง

ลงพื้นที่สำรวจตลาดถนนคนเดินเซราะกราว

ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มสัมมาชีพแม่บ้าน หมู่ 2 ตำบล บ้านยาง

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู