1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED02 การนำองค์ความรู้ บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกง การส่งเสริมจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล และการจำหน่ายพริกแกง ประจำเดือนธันวาคม

ED02 การนำองค์ความรู้ บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกง การส่งเสริมจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล และการจำหน่ายพริกแกง ประจำเดือนธันวาคม

ข้าพเจ้านายนราวัฒน์   สายเมือง  เจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรคณะครุศาสตร์

ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้มีการนัดประชุมเพื่อมอบหมายงาน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 โดยประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet โดยหัวข้อในการประชุม คือ โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกง และการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน  โดยในการประชุมอาจารย์ได้แบ่งหน้าที่ต่างๆ เพื่อจัดงานในวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2564   ในโครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชนโดยเทคโนโลยีออกเเบบบรรจุภัณฑ์พริกเเกงและวันที่  12 – 13 ธันวาคม 2564  จัดอบรมการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งสถานที่จัดอบรมคือ ศาลาประจำหมู่ 16 บ้านผักบุ้ง  ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 10-11ธันวาคม 2564   โครงการนำองค์ความรู้บริการชุมชน โดยเทคโนโลยีในการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์พริกแกง การอบรมในสองวันวันนี้ทางทีมงานได้เรียนเชิญอาจารย์ ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร จากทางสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากร โดยในการอบรมอาจารย์จะพูดถึงเเนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้ออกเเบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในการอบรมนี้ได้รับการร่วมมือจากทุกๆฝ่าย  ทำให้การอบรมทั้งสองวันผ่านไปด้วยดี

ไม่มีคำอธิบาย    ไม่มีคำอธิบาย

ในวันที่ 12-13   โครงการส่งเสริมจัดทำฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ของชุมชนรายตำบล (Community data)  การอบรมในสองวันวันนี้ทางทีมงานได้เรียนเชิญ อาจารย์คราวุฒิ จันบัวลา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เเละอาจารย์ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมการศึกษา มาเป็นวิทยากร ในการอบรมจะพูดถึงการจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนภายในตำบลบ้านยาง  ผ่านเเอปพลิเคชั่นใน Google  Play Store ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้ในเฉพาะระบบปฎิบัติการเเอนดรอยด์เท่านั้น ซึ่งได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในตำบลบ้านยาง และตอนนี้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นนี้ได้ โดยมีชื่อว่า  Banyang

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

ต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ทางทีมงานตำบลบ้านยางได้นำผลิตภัณฑ์พริกเเกงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพ  มาจำหน่ายที่ถนนคนเดินเซราะกราว เเละได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี

ไม่มีคำอธิบาย    ไม่มีคำอธิบาย

ช่องทางออนไลน์     http://shopee.co.th/banyang.market?v=d41&smtt=0.0.4

ไม่มีคำอธิบาย

                                              https://www.facebook.com/Banyang_Market-108296038380492/

ไม่มีคำอธิบาย

        ลิงค์วิดีโอครับ

 

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู