ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้า นายสุทัศน์  ศรีหาลุน” ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
สำเร็จการศึกษาจาก  สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564

          ท่องเที่ยวชุมชน  อีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้  เพราะนอกจากจะได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ายมีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนนั้น  ได้สัมผัสรอยยิ้มและการต้อนรับที่แสนอบอุ่นแล้ว  พื้นที่ตั้งของชุมชมแต่ละแห่งส่วนใหญ่ยังมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์  เมื่อได้มาเที่ยวเหมือนได้รับการชาร์ตพลังไปในตัว อีกทั้งการมาท่องเที่ยวชุมชนสามารถช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ทำให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้แบบยั่งยืน  ข้าพเจ้าได้คัดสรร สถานที่ชุมชนน่าเที่ยว เผื่อไว้ให้ทุกคนมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ดังนี้

***อนุสรณ์สถานบรรพบุรุษบ้านถาวร***

          บ้านถาวร มีอนุสรณ์สถานบรรพบุรุษ ที่ย้ายมาจากต่างถิ่น เพื่อก่อตั้งชุมชนบ้านถาวรมากกว่า 3 รุ่น อนุสรณ์สถานแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกวัดนิคมเขต บ้านถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
          “พี่เชอรี่” หนึ่งในลูกหลานคนปัจจุบันเล่าว่า ตนเคยได้ฟังเรื่องราวการย้ายมาของบรรพบุรุษ หรือเรื่องราวจากกองเกวียนของบรรพบุรุษเป็นกลุ่มนายฮ้วยอพยพจากอุบล ร้อยเอ็ดและยโสธร หนีความแห้งแล้งมาที่บุรีรัมย์ แล้วได้นำจารีตเก่าแก่ติดตัวมาด้วย ตัวอย่างเช่น บุญข้าวจี่ บุญกฐิน บุญบั้งไฟ   เป็นต้น สิ่งเหล่านั้น หล่อหลอมให้ชุมชนบ้านถาวรกลายเป็นชุมชนที่น่าเยี่ยมชมอีกหนึ่งแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งบริเวณฐานของอนุสรณ์จะมีประติมากรรมนูนสูงแสดงเรื่องราวของการย้ายถิ่นฐานด้านต่าง ๆ

***วัดเขาหลุบ***

          เขาหลุบ หรือ เขาดุม ถึงเวลาที่พวกเราควรเดินไปดูปากปล่องภูเขาไฟหลุบได้แล้วแต่พอไปถึง ทำเอาเสียดายกันเป็นแถวเพราะปากปล่องถูกสร้างศาลาทับไปแล้ว ถามคนแถวนั้นว่าเคยเห็นปากปล่องภูเขาไฟที่นี่หรือเปล่า มีคนแก่เคยตอบว่า“ซ่ำบวกควายเรานอนซ่ำนั่นล่ะ” แปลว่า “เท่าบ่อควายเรานอนเท่านั้นล่ะ ที่เขาหลุบแห่งนี้ มีสิ่งสำคัญอีกอย่างคือจารึกเขาดุม เป็นอักษรขอมโบราณ แต่จางมากอ่านแทบไม่เห็น และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก 2 อย่างคือ ปากปล่องภูเขาไฟหลุบ ที่ถูกสร้างศาลาทับไว้คือ พระพุทธรูปองค์โตอยู่ในศาลาที่สร้างทับปากปล่องภูเขาไฟ และเจ้าปู่เขาหลุบ ที่ชาวบ้านนับถือกันมากพวกเราเดินชมวิวรอบๆ เขาหลุบ ไกลออกไปเห็นกล้าข้าวสีเขียวชูคอรอน้ำ และไม้ใหญ่ยืนเด่นบนคันนา

***เขาแข่***


          เขาแข่ เป็นหนึ่งในป่าเขาที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นานๆชนิด และนับเป็นแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชนบ้านถาวรจากรุ่นสู่รุ่น และอีกหนึ่งสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมาคือ หินภูเขาไฟที่มีลักษณะคล้ายกับจรเข้ ซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่า แข่ ซึ่งหินในบริเวณนี้จะมีลักษณะคล้ายจรเข้ให้พบเห็น ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ที่ชาวบ้านเรียกว่าตัวแม่ ซึ่งเล่าขานต่อๆกันมาว่า ตัวแม่อยู่ในลักษณะที่กำลังจะกินปลาตะเพียนยักษ์ และบริเวณด้านหัวของตัวแม่ก็จะพบหินูปร่างคล้ายปลาตัวใหญ่ตามคำเล่าขาน เมื่อขึ้นไปชมท่านจะได้พบความมหัศจรรย์ของเขาแข่ อย่างแน่นอน

***ศูนย์​หัตถกรรม​ผ้าไหม​บ้านถาวร***

           บ้านถาวร  ตำบลถาวร  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มอาชีพในชุมชนจำนวนมากมีภูมิปัญญาการทอผ้าไหมทอมือดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่มียาวนานมากกว่า  50  ปี  กรรมวิธีการทอผ้าแต่ละกลุ่มมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกัน ที่โดดเด่นมากกว่านั้น  คือ เส้นไหมได้มาโดยการเลี้ยงเอง  ผ้าไหมที่ได้เป็นผืนนั้นได้จากไหมเลี้ยงเองทั้งหมด  ทำให้คุณภาพไหมดี เส้นไหมหนานุ่ม  สภาพคงทน   จึงเรียกว่า  “ผ้าไหมพื้นบ้าน” 
สีที่ใช้ย้อมผ้ายังมีการประยุกต์ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  ถือเป็นการประยุกต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ถือว่าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีคุณค่ามากที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ รวมทั้งยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  ให้เป็นเครื่องแต่งกาย งานประดิษฐ์หัตกรรมตกแต่งอีกมากมาย จนเกิดผลงานผลิตภัณฑ์  OTOP  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  

***โฮมสเตย์ ฟาร์ม​แพะ ***

          ทำไมต้องเลี้ยงแพะหลายคนอาจไม่เข้าใจ แต่สำหรับ“นายกเอี้ยง” แพะเป็นมากกว่าเพื่อน เพราะให้ทั้งความสุข และหลักการแห่งความอ่อนโยนต่อสัตว์ นายกเอี้ยงเลี้ยงแพะมากกว่า 2 ปี ทุกเช้าต้องตื่นมาให้อาหาร เฝ้าดูแพะกินหญ้า โดยเฉพาะช่วงที่ทำคลอดให้แพะยิ่งผูกพันเหนี่ยวแน่น จนในบางวัน หากไม่ได้กอดแพะ ก็จะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไป สำหรับใครที่สนใจวิธีเลี้ยงแพะ
นายกเอี้ยงยินดีให้คำปรึกษา ซึ่งนายกเอี้ยงเปิดโฮมสเตย์อยู่ที่บ้านถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อว่า “บ้านสวนสุขฤทัยฟาร์มสเตย์” เปิดรับผู้ที่มาเป็นคณะเท่านั้น หากมาน้อยกว่า 5 คน จะรับเฉพาะคนที่เชื่อถือได้ เพราะโฮมสเตย์เป็นที่พักอาศัยของนายกเอี้ยงเอง

***สวนเกษตร​อินทรี​4.0 บ้านถาวร***

          การทำเกษตร 4.0 เป็นการพลิกแนวคิดของเกษตรที่จะต้องมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การแปรรูป และการทำตลาดเองควบคู่กันไปด้วย อีกโครงการหนึ่งที่ดีคือ โครงการ Young smart farmer ที่ได้ทำการคัดเลือกเยาวชนผู้ที่สนใจในการทำเกษตรมาเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการทำเกษตรยุค 4.0 ไปด้วยอีกทางหนึ่ง
เน้นจากคนรุ่นใหม่ในการพาเกษตรกรรุ่นพ่อแม่มาทำการเกษตรแบบสมัยใหม่ ซึ่งเกษตร 4.0 เน้นการบริหารจัดการโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่นการใช้แอพพลิเคชันตรวจสอบความชื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินและสภาพอากาศ เป็นต้น
จากเกษตรกรธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านเกษตร สร้างแบรนด์ ปลูกเอง ขายเอง ทำตลาดเอง มี Story ที่ใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า มีการวางแผนจดบันทึกการเพาะปลูกในครั้งต่อไป
ทั้งหมดนี้เพื่อให้เป็นเกษตรกรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น สุดท้ายก็มาร่วมกันสร้างเครือข่ายสังคมเกษตรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันเพื่อนำสิ่งที่งดงามกลับคืนสู่สังคม

***อ่างเก็บน้ำคลอง2***

เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำน้ำประปาเพื่อใช้ในหมู่บ้านถาวร และเป็นแหล่งอาหารให้คนในชุมชน เพราะในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีสัตว์น้ำมากมาย และเป็นจุดพักผ่อนทางธรรมชาติอีก1ที่ สำหรับคนที่ชอบธรรมชาติ และเป็นแหล่งที่วัยรุ่นต่างพากันไปพักผ่อนและเล่นน้ำเพื่อคลายความร้อน ตลอดทั้งปีจะมีคนต่างที่และคนในพื้นที่ทุกช่วงวัยแวะเวียนมาพักผ่อนที่อ่างเก็บน้ำคลองสองเป็นประจำ

และสถานที่สุดท้ายเมื่อเอ่ยชื่อขึ้นมาทุกคนจะนึกถึงบ้านถาวรได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นแลนมาร์คของบ้านถาวรที่วัยรุ่นและวัยทำงานมาพักผ่อนและถ่ายรูปสวยๆ พร้อมกับรับประทานอาหารไปพร้อมกับการชมวิวศาลากลางน้ำและวิวของท้องทุ่งนาข้าวที่กำลังเขียวขจี

 ***บ้านาถาวร***

บ้านนาถาวร เที่ยวสะพานไม้ไผ่ กระท่อมน้อยในทุ่งนาสีเขียว พื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยอากาศดีๆ พร้อมเครื่องดื่ม
วันหยุดใครว่างก็ขับรถไปกันได้ที่บ้านถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์’

อื่นๆ

เมนู