ข้าพเจ้า นางสาววรัญญา ทิพวัน  ประเภท กพร.

ED03 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม

การปฏิบัติงานภายในเดือน สิงหาคม ตัวข้าพเจ้าก็รับมอบหมายให้ปฏิบัติหลายหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมจากหน่วยงานปกครอง หรือหน่วยงานในท้องถิ่น รวมไปถึงงานอื่นๆที่ทางหน่วยงานมอบหมาย แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อขอบข่ายของงาน โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโนนดินแดง และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมเราสู้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ เตรียมสถานที่จัดประชุม เตรียมเบรคสำหรับเสิร์ฟ

 

 

2.การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยได้ชี้แจงข้อราชการนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบหนังสือสำคัญแต่งตั้งและประดับขีดแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 2 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ อยู่ประจำจุดลงทะเบียน

 

 

 

 

3.-ช่วยเจ้าหน้าที่ในการให้บริการผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยปฏิบัติงานประจำจุด สังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน  30 นาที   ณ  โรงพยาบาลโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

-จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

 

 

 

 

 

4. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ สวนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 บ้านซับคะนิง หมู่ที่ 11 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  และกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ณ เขตห้ามล่าลัตว์ป่าลำนางรอง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

โดยกิจกรรมจิตอาสานี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมเจ้าหน้าที่ปกครอง และร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกับสมาชิกจิตอาสา

 

 

 

 

ด้วยอำเภอโนนดินแดง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ และกลุ่มแปลงนาประณีต กำหนดจัดกิจกรรม “หว่านวันแม่” ประจำปี 2564 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา  ณ บริเวณแปลงนาประณีต   หมู่ที่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

 

5. ข้าพเจ้าพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอ สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลตำบลโนนดินแดง จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 ณ สวนหม่อนรีสอร์ท ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปอย่างราบรื่น และการดำเนินงานต้องดำเนินงานภายใต้มาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะบางงานที่ได้รับมอบหมายต้องพบปะผู้คนค่อนข้างเยอะ แต่ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนของหน่วยงาน

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง :

 

อื่นๆ

เมนู