ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา เหลวกูล ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น และผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 ที่ย้ายกลับมาอยู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาชุมชนของเราต่อไป

ตำบลถาวรของเรามีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลถาวรนั้นจะเป็นดินภูเขาไฟ มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และยังมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบรูณ์ด้วย ชาวบ้านในชุมชนใช้น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติไว้ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำนา และเลี้ยงสัตว์เช่น เป็ด ไก่ วัว หมู แพะ มีทั้งเลี้ยงไว้กินเอง และเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม – 10 กันยายน 2564 ข้าพเจ้า และทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นของชาวตำบลถาวร พบว่า วัว คือสัตว์ที่นิยมเลี้ยงเป็นอย่างมาก เพราะเลี้ยงง่าย ดูแลไม่ยากปล่อยไปตามทุ่งนาและปล่อยให้กินน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ และยังขายได้ราคาดี และมีไก่ หมู แพะ ที่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม เลี้ยงไว้กินเอง เลี้ยงไว้จำหน่าย แต่ปีนี้ประสบปัญหา สัตว์เลี้ยงเป็นโรค โรคลัมปี สกิน หรือโรค LSD เป็นโรคติดเชื้อไวรัสในโคกระบือ เกิดจากแมลงพาหะ เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน หรือการสัมผัสใกล้ชิดกันของสัตว์ ทำให้สัตว์บางตัวล้มตายทางชาวบ้านเองได้เข้าไปปรึกษากรมปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทางกรมปศุสัตว์เองก็ได้ให้คำแนะนำ และวิธีการรักษาพร้อมทั้งลงพื้นที่ฉีดยาให้กับสัตว์ที่เป็นโรคโรคลัมปี สกิน ด้วย ในระหว่างที่ลงพื้นที่สำรวจสัตว์อยู่นั้นก็พบชาวบ้านบางกลุ่มกำลังหาเห็ดป่า จึงได้ทำการสอบถามและพูดคุย ชาวบ้านเล่าว่าเห็ดบนเขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะพื้นที่นี้เป็นดินภูเขาไฟ รสชาติของเห็ดจะอร่อยกว่าที่อื่น ทำให้คนนอกพื้นที่มาเก็บกันเยอะ บางคนก็นำไปรับประทานเอง บางคนก็นำไปจำหน่าย วันไหนได้เยอะก็จะมีรถมารอรับซื้อที่บนเขาเลย สร้างรายได้เสริมจากการทำนา ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน เป็นหน้าฝนเห็ดจะออกเยอะ ชาวบ้านใช้วิธีการเดินหาและเขี่ยใบไม้หา ถ้าเจอเห็ดก็จะเขี่ยหารอบบริเวณที่เจอเพราะเห็ดจะเกิดเป็นกลุ่ม หากเจอดอกเห็ดที่แก่เกินไปไม่สามารถนำรับประทานได้แล้วชาวบ้านก็จะนำดินมากลบไว้เพื่อให้สลายกลายเป็นเชื้อเห็ด และเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดในปีต่อๆไป นี่ก็เป็นวิถีชีวิตอีกหนึ่งอย่างที่เรียบง่ายของชาวบ้าน

วันที่ 1 – 16 กันยายน 2564 ข้าพเจ้า และทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และย้ายกลับมาอยู่บ้าน พบว่ามีไม่น้อยกว่า 60 ราย ที่ย้ายกลับมารักษาตัวที่บ้าน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางรายยังอยู่ในช่วงกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการ ข้าพเจ้าและทีมงานจึงไม่สามารถลงพื้นที่และขอข้อมูลส่วนตัวได้ทั้งหมด จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากหมอ และอสม. รพ.สต.บ้านบุตาพวง หมู่ 6 เพื่อขอข้อมูล และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางหมอได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ที่กักตัวครบ 14 วันแล้ว ก็จะได้ไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่ม

ข้าพเจ้า และทีมงานขอขอบคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์และวิธีชีวิตของคนในชุมชน ทีมงานหมอและอสม.ที่ให้ข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ข้อมูลที่ท่านให้มาเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาชุมชนของเราต่อไป ขอบคุณค่ะ

รูปภาพประกอบการปฎิบัติงาน

 

วิดิโอประกอบการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู