ข้าพเจ้านางสาวพิภาพร  สะอาดชอบ  เจ้าหน้าที่ดำเนินงานภาคประชาชน ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ในการทำงานประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว  อาหารประจำถิ่น ต้นไม้ประจำถิ่น เกษตรกร อาชีพหลักอาชีพเสริม รวมถึงการสำรวจวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงโคขุน โคเนื้อ หมู ไก่ แพะ กระบือ ทอผ้า ทอเสื่อกก สานตะกร้า เย็บผ้า เกษตรกรบางกลุ่มทำไร่นาสวนผสมปลอดสารพิษ  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลองฝึกทำการทอผ้า สาวไหม โดยมีเจ้าของกี่ทอผ้าให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ทุกครั้งที่ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11 ได้ให้ความร่วมมือและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ในการสำรวจเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ลงพื้นที่ไปยังแหล่งที่ชาวบ้านใช้เลี้ยงสัตว์ร่วมกัน ซึ่งชาวบ้านจะไล่สัตว์เลี้ยงขึ้นไปบนเขาที่มีหญ้าและน้ำ ทำให้การเดินทางเข้าไปสำรวจค่อนข้างทุลักทุเลนิดหน่อย เนื่องจากบางพื้นที่ต้องเดินเท้าเข้าไป  อากาศก็จะร้อนๆและหญ้าก็รกมากค่ะ แต่ข้าพเจ้าและทีมงานก็พยายามที่จะเข้าไปให้ถึงพื้นที่ที่จะสำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของคนในชุมชน

ในช่วงฤดูฝนนี้ก็จะมีน้ำตกเขาอ่างให้ได้ดูกัน เป็นน้ำตกอ่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่กลางเขาอ่าง ชาวบ้านจะรู้จักกันดีในชื่อ”อ่าง”  นอกจากน้ำตกเขาอ่างแล้วยังมีภาพบรรกาศของชาวบ้านที่เข้าไปเก็บเห็ด เก็บอาหารป่า เพื่อนำมาประกอบอาหารกินในครอบครัวและจำหน่าย บางคนก็ไปดูจระเข้กลายเป็นหินที่เขาแข้  ชาวบ้านที่ไปเลี้ยงสัตว์บริเวณนี้จะรู้จักกันเป็นอย่างดี  วิวตรงบริเวณเขาแข้เป็นวิวที่สวยงามมาก สามารถมองเห็นเขาหลุบซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วได้อย่างชัดเจน  บนภูเขาหลุบจะมีดอกไม้สีม่วงต้นเล็กๆซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่าดอกไม้ชนิดนั้นมีชื่อว่าอะไร แต่ว่ามีความสวยงามมาก  นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วยังมีร้านอาหาร กาแฟ เป็นสไตล์ธรรมชาติบ้านนาให้ได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย ร้านมีชื่อว่า “บ้านนาถาวร”  มีที่เที่ยวทางธรรมชาติแล้ว มีร้านอาหาร กาแฟ ที่นั่งพักผ่อนชมบรรยากาศท้องทุ่งนาแล้ว บ้านถาวร ยังมีโฮมสเตย์ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู