ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้า “นายสุทัศน์  ศรีหาลุน” ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานกลุ่ม 2 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

วิถีชีวิตชุมชนตำบลถาวร

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจการใช้ชีวิตวิถีชุมชน ข้อมูลเกษตรกรท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของ  ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
จากการได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและกรอกข้อมูล ดังนี้
1. เกษตรกรในท้องถิ่น
จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำการเกษตรของเกษตรกรในท้องถิ่น ส่วนใหญ่เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชผักผลไม้ ไปพร้อมกับการปลูกข้าว และเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่น วัว หมู ปลา กุ้ง เป็นต้น และได้มีการหันมาทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการใช้สารเคมีส่งผลเสียต่อระบบนิเวศน์และยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกร ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงหันมาใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี ทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการทำการเกษตรได้อีกด้วย

2. สัตว์ในท้องถิ่น
ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเลี้ยงวัวเป็นส่วนใหญ่เป็นหลัก เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ ช่วงไหนที่วัวมีราคาชาวบ้านก็จะขายออก หรือถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้ราคาตามที่ต้องการก็จะเลี้ยงหรือขุนต่อไป บางบ้านก็อาจจะเลี้ยงเป็นมรดกตกทอดกันไปรุ่นสู่รุ่น และยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจของหมู่บ้านและ 1 ในคำขวัญหมู่บ้านที่ว่า กลุ่มโคขุน ประเพณีบุญบั้งไฟ ผ้าไหมมัดหมี่ ดนตรีกลองยาว ข้าวหอมมะลิทูลเกล้า มีป่าเขาหลุบ

3. สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน 
เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องนึกถึงนั่นก็คือน้ำตก ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าถาวรก็มีน้ำตกเช่นกัน แต่เป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็ก แต่ให้บรรยายกาศความสดชื่นไม่แพ้น้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นน้ำตกที่อยู่กลางป่าเขาการเดินทางไปสามารถขี่จักรยานยนต์เข้าไปได้แต่ทุลักทุเลพอสมควรเนื่องจากเส้นทางที่จะเข้าไปถึงน้ำตกนั้น เป็นหินภูเขาเป็นส่วนใหญ่ และต้องเดินเท้าเข้าไปเพื่อไปถึงน้ำตก ในช่วงที่ฝนตกหนักๆน้ำจะไหลแรงทำให้ได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติและเป็นที่ถ่ายภาพสวยๆสำหรับคนที่ชอบผจญภัยแบบธรรมชาติ

4. การหาของป่า 
ชุมชนตำบลถาวรนั้น ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธ์ุไม้และพืชหลายหลายสายพันธุ์ และยังเป็นแห่งอาหารหล่อเลี้ยงคนในชุมชนและบุคคลต่างพื้นที่ในการเข้ามาหาของป่าในฤดูกาลต่างๆ ซึ่งในฤดูกาลนี้ เป็นช่วงของเห็ดชนิดต่างๆ ที่กำลังเบ่งบานรอให้บุคคลในชุมชนได้เก็บมาขายหรือเก็บไว้บริโภคภายในครอบครัว ซึ่งเห็ดที่่กำลังออกมากในช่วงนี้คือ เห็นระโงกขาวและเหลือง เห็ดก่อ เห็ดผึ้ง เห็ดหน้ามุม เห็ดครก เห็ดอีตั้น เห็ดถ่าน เห็ดมันปู เห็ดขี้ไก่เดือน ซึ่งมีเกิดขึ้นทุกพื้นที่ป่าที่ล้อมรอบตำบลถาวรทำให้ชาวบ้านต่างพื้นที่สนใจเข้ามาหากันเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการซื้อขายเห็ดขึ้น นับว่าเป็นอีกหนึ่งในการหารายได้ให้กับครอบครับได้เป็นอย่างดี

5. ผ้าไหมมัดหมี่
เมื่อเอ่ยถึงบ้านถาวรสิ่งที่เป็นของฝากและเป็นอาชีพที่มีมาแต่ช้านานนั่นคือการผ้าไหม ซึ่งแม่บ้านจะใช้เวลาว่างจากการทำนามาทำผ้าไหม ทั้งไว้ใช้เองและจำหน่ายโดยได้มีการพัฒนาผ้าของตนเองเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆตามยุคสมัย โดยมีลวดลายต่างๆและใช้เทคนิคของแต่ละกลุ่มและเทคนิคส่วนตัวทำให้ได้ผลงานที่มีความสวยงามและมีราคาสูงเช่นกันเนื่องจากกระบวนการที่จะได้มานั้นต้องผ่านหลายกระบวนการและใช้ระยะเวลานาน แต่สินค้าที่ได้ไปนั้นล้วนเต็มไปด้วยความสวยงามปราณีตคุ้มกับราคาที่จ่ายไปอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู