ในวันที่ 24 ตุลาคม ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงระบบของu2tเพิ่มเติมในหัวข้อเกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น และสัตว์ในท้องถิ่นเพื่อให้ได้จำนวนตามที่ตั้งไว้ประมาณ 300 ข้อมูล

วันที่ 28 ตุลาคม ได้อบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยแบ่งหัวข้อการท่องเที่ยวดังนี้

อาชีพ

ดนตรี/วรรณกรรม

อาหาร

ประเพณี/ความเชื่อ/พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ธรรมชาติ

ได้เชิญผู้นำชาวบ้านที่รู้ถึงประวัติต่างๆของตำบลถาวรได้เล่าถึงประวัติการก่อตั้งตำบลว่ามีหนองกลางหมู่บ้าน หาทิศทางจะตั้งวัด ตั้งวัดนิคมเขตหรือหนองวัด คนอุบล อุดร จะเอาวัวควายขาย แล้วจะมาพักที่ หนองถาวร  นายห้อยหาวงเพ็ญ ตะเวนไปทุ่งกระตากกระเต็น เลยหนองกี่เป็นพี่ที่อุดมสมบูรณ์

ทุ่งหมาเหวหรือหมาหร ทางทิศเหนือ  เป็นดินเหนียว โคลนตม พื้นที่รอบๆบ้านถาวร ..2480 มาปักหลัก ..2485 ขึ้นทะเบียนบ้านถาวร.ตาเป๊ก .นางรอง .บุรีรัมย์

อนุสรณ์สถาน

ทุกปี 3ค่ำ เดือน 3 บุญข้าวจี่ บุญเบิกบ้าน

อาชีพ

กลุ่มทอผ้าไหม

ทอเสื่อกก

ปลูกผัก

กลุ่มจักรสาน

เลี้ยงโคขุน

เลี้ยงแพะ

เลี้ยงม้า

เลี้ยงกระบือ

กลุ่มกลองยาว

โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง

โบราณสถาน

เขาหลุบ ชื่อเขาหลุบ เกิดจากวัวควายตกหลุบ อีกอย่างคือปลายยอดเขาหลุบเกิดจากภูเขาไฟที่ดับแล้ว คำว่าหลุบ แปลว่าขาดทุน 11-12 เมษายน ทำบุญประจำปีเขาหลุบ ความเชื่อลูกหลานที่จะไปสอบราชการจะไปบนเจ้าพ่อเขาหลุบให้ตนสอบข้าราชการได้

ประเพณี

ทำบุญเขาหลุบ ขึ้นเขาหลุบ เมษายน

ไหว้นายห้อน มีนา

บุญบั้งไฟ สัปดาห์ที่2 เดือนพฤษภาคม ของทุกปี

งานใหญ่ประจำตำบล

1.บุญบั้งไฟ

2. งานขึ้นเขาหลุบเล่นสงกรานต์

3 .บุญข้าวจี่

4 .ลอยกระทง

5 .บุญกฐิน

การรักษา หมอเป่ากับกระดูก

หมอนายนาย ขันทองคำ หมอเป่ากระดูก

นายเหลา หมู่ 8

นายสบตา

พ่อชม พ่อบุตรดา หมอขทำขวัญ หมู่ 11

อาหาร

หมาน้อยลอยแก้ว เครือหมาน้อย แม่เรียง

กยาสารท หมู่ 6

สมุนไพรแปรรูป นพเนตร หมู่ที่ 11

ทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าเขาหลุบ

ป่าเขาอังคาร

เขาแข่

น้ำตก

ดอกกระเจียว

โจด

เห็ด

ผักอีนุน

อ่างเก็บน้ำ

อ่างเก็บน้ำคลองสอง

น้ำตกอ่าง

หลังจากอบรมทุกกลุ่มก็ได้แบ่งกันลงพื้นที่หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่การท่องเที่ยวเพื่อจะจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยวซื่งประกอบด้วยรูปถ่าย พิกัดหมวดหมู่ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ผู้ให้ข้อมูล และความสำคัญ/เรื่องราว

วันที่ 31 ตุลาคม– 1 พฤศจิกายน กลุ่มข้าพเข้าได้ประชุมตกลงแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบคือ กลุ่มลงพื้นที่และกลุ่มลงข้อมูลในแบบฟอร์ม ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลที่กลุ่มข้าพเจ้าดำเนินการเก็บมีดังนี้

ข้าวเม่า แม่เรือง .9

กลองยาว

จักรสาน พลาสติก

บุญบั้งไฟ .3

น้ำตกอ่าง

พ่อทองพูน .3 พะหยา คำกลอน

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม .8 แม่ขอด แม่ศร

ทอเสื่อกก .8

จักรสานไม้ไผ่

ช่างทำเครื่องดนตรี /ครูดนตรี .บุญจันทร์ หมู่9

โดยเก็บข้อมูลเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อาจมีอุปสรรคบ้างแต่กลุ่มข้าพเจ้าก็ผ่านไปได้ด้วยดี

วันที่ 6 พฤศจิกายน อบรมเกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชันในการท่องเที่ยว ซึ่งได้นำข้อมูลที่ลงพื้นที่มาลงในแอป ได้เห็นรูปแบบการทำ ขั้นตอนการทำแอป และได้อบรมเกี่ยวกับการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอยังไงให้โปร ได้เรียนรู้การตัดต่อวิดีโอโดยใช้มือถือเป็นการตัดต่อขั้นเบื้องต้นทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วันที่ 10 พฤศจิกายน การรายงานผลสรุปผลวิเคราะห์จากข้อมูล CBD กลุ่มข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ทำสรุปการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กลุ่มข้าพเจ้าร่วมกันวางแผนหาข้อมูล รูปภาพ พิกัด และส่งให้ข้าพเจ้าทำสรุปเป็นรูปภาพส่งแอดมินกลุ่ม งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน จากที่ทางมหาลัยให้เก็บข้อมูลลงระบบ u2t เป้าหมายตำบลละไม่ต่ำกว่า 1,000 ข้อมูล หลังจากที่ได้รับแจ้งกลุ่มของข้าพเจ้าก็ประชุมวางแผนกันลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อเกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น และสัตว์ในท้องถิ่น การลงพื้นที่เป็นไปตามเป้าหมายถึงจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็สำเร็จไปได้ด้วยดี

วิดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู