1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03การสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลถาวรและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบลถาวร

ED03การสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลถาวรและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบลถาวร

ดิฉันนางสาวปิยพร อาจเอื้อม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ก่อนการปฏิบัติงานของตำบลถาวรทีมงาน U2T ตำบลถาวรมีการนัดหมายการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงและวางแผนการปฏิบัติงานโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนมีการอบรมระดมความคิดระหว่างทีมงานและประชากรในตำบล และแบ่งหัวข้อเพื่อหาข้อมูลดังนี้

1.อาชีพ กลุ่มทอผ้าไหม ทอเสื่อกก ปลูกผัก กลุ่มจักรสาน เลี้ยงโคขุน เลี้ยงแพะ เลี้ยงม้า เลี้ยงกระบือกลุ่มกลองยาว

2.ดนตรี/วรรณกรรม กลุ่มกลองยาว โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง ครูเพลง ติ่งลี่ อ่อนศิลา

3.อาหาร หมาน้อยลอยแก้ว เครือหมาน้อยลอยแก้ว แม่เรียงกระยาสารท หมู่ 6 หลามเอี่อน

4.ประเพณี/ความเชื่อ/พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ 

-เขาหลุบ ชื่อเขาหลุบ เกิดจากวัวควายตกหลุบ อีกอย่างคือปลายยอดเขาหลุบเกิดจากภูเขาไฟที่ดับแล้ว คำว่าหลุบ แปลว่าขาดทุน 11-12 เมษายน ทำบุญประจำปีเขาหลุบ ความเชื่อลูกหลานที่จะไปสอบราชการจะไปบนเจ้าพ่อเขาหลุบให้ตนสอบข้าราชการได้

-ทำบุญเขาหลุบ ขึ้นเขาหลุบ เมษายน

-ไหว้นายห้อน เดือนมีนา

บุ-ญบั้งไฟ สัปดาห์ที่เดือนพฤษภาคม ของทุกปี

5.ธรรมชาติ ป่าเขาหลุบ ป่าเขาอังคาร เขาแข่ น้ำตก ดอกกระเจียว หน่อโจด เห็ดต่างๆ ผักอีนุน

ทีมงานตำบลถาวรได้เชิญผู้ที่มีความรู้ที่สามารถเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆเข้าร่วมอบรม โดยการรับการตอบรับอย่างดียิ่ง ทำให้ทีมงานได้ข้อมูลครบถ้วนอย่างละเอียด ต่อมาทีมงานได้เชิญวิทยากรมาแนะนำการนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบแอพพลิเคชั่นเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจมาท่องเที่ยวในตำบลถาวร เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางและการชมสินค้างานจักสานต่างๆที่กลุ่มแม่บ้านประจำแต่ละหมู่บ้านสร้างขึ้นเพื่อเยี่ยมชมและจำหน่าย หลังจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือขอพร หลังจากที่นักท่องเที่ยวเดินทางเยี่ยมชมสิ่งต่างๆแล้ว ยังมีร้านกาแฟและอาหารรองรับ สามารถรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก มีจุดเช็คอิน ชมวิว ถ่ายภาพได้เป็นจำนวนมาก  ดังนั้นทีมงาน U2T ตำบลถาวรจึงเล็งเห็นว่าตำบลถาวรมีแหล่งท่องเที่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่น่าสนใจจึงได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั้นไว้ในการนำทางเพื่อใช้งานและเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

ต่อมาทีมงาน  U2T ตำบลถาวร ได้ลงสำรวจอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่นเพิ่มเติม จากที่ทางมหาลัยให้เก็บข้อมูลลงระบบ u2t เป้าหมายตำบลละไม่ต่ำกว่า 1,000 ข้อมูล ทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายเพราะพื้นที่ตำบลถาวรเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีฝนตกตามฤดูการ มีพืชหลายหลายชนิดที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติทำให้มีพืชประจำท้องถิ่นเยอะพอสมควรและมีความสมบูรณ์  มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงท้องถิ่น เช่น โค กระบือ แพะ เป็ด ไก่ กบ ปลา เป็นต้น สามารถเลี้ยงได้ตามธรรมชาติและสามารถเลี้ยงเพื่อบริโภคและจำหน่ายได้ด้วย ซึ่งในตำบลก็มีแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อใช้ในอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ทำให้ภายในชุมชนมีน้ำที่เพียงพอต่อการใช้สอย สะอาดและปลอดภัย  อีกทั้งยังสามารถจับปลา หาปลามาประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัว พื้นที่ตำบลถาวรยังมีอาหารประจำท้องถิ่นที่เรียนง่ายและอาหารที่นำมาปรุงแต่งสามารถหาได้เองโดยธรรมชาติ เช่น ลามเอี่ยน(ปลาไหล) ก้อยหอย ผัดเผ็ดกบ ส้มตำ ปลาร้าบอง แกงเห็ด เป็นต้น อาหารเหล่านี้บางอย่างยังไม่มีจำหน่ายแต่มีการปรุงแต่ขึ้นเพื่อบริโภคภายในครอบครัว ทำให้ประหยัดและลดการใช้จ่ายในครอบครัว

การปฏิบัติหน้าที่ในเดือนพฤศจิกายน  ดิฉันขอขอบคุณทีมงาน U2T ตำบลถาวรที่เข็มแข็งตลอดการทำงานและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  เราจะก้าวผ่านโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน ขอขอบคุณคะ

 

วิดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู