ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา เหลวกูล ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาชุมชนของเราต่อไป

ตำบลถาวรทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการดึงเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์หมุนเวียน เช่น การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายแทนการเผาต่อซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยว และมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากมายที่ยังไม่มีการนำเสนอรูปแบบสื่อออนไลน์ให้เป็นที่รู้จัก จึงมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร และการท่องเที่ยวในชุมชน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมอบรมโครงการนวัตกรรมบริหาร PM2.5 ด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพจากจุลินทรีย์จาวปลวกและภูมิปัญญาชาวบ้านในการย่อยสลายตอซังข้าว สำหรับเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทำนาข้าว หลังการเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะใช้วิธีเผาทำลาย ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ PM 2.5 และสูญเสียธาตุอาหารในดินเกิดผลเสียในระยะยาว ชาวบ้านบางคนใช้วิธีการไถกลบ แต่ในการไถกลบนั้นทำได้ยากเนื่องจากต่อซังข้าวจะไปติดกับรถไถ และมีค่าใช้จ่าย ทางคณะอาจารย์มองเห็นความสำคัญจึงได้มาให้ความรู้ในการใช้จุลินทรีย์จาวปลวกในการย่อยสลาย วัตถุดิบในการทำก็มี จาวปลวก ปลายข้าว และน้ำ ระยะเวลาในการหมัก 7 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพอากาศ เป็นใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อรักษาธรรมชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมอบรมการตลาดออนไลน์โดยการใช้แอปพลิเคชั่นบนสื่อโซเชียลต่างๆ ในการนำเสนอบอกเล่าให้คนรู้จักในโลกออนไลน์ กฏหมายที่เกี่ยวกับการขายออนไลน์ การเสียภาษี การคำนวณจุดคุ้มทุน การศึกษาว่าสินค้าตัวไหนเป็นที่ต้องการของตลาด และกำลังเป็นกระแส

กฎหมายเบื้องต้น

– กฏหมาย E-Payment

– ห้ามขายยาออนไลน์

– การเสียภาษีจากการขายออนไลน์

– การใช้ภาพโปรโมทต้องระวัง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์

– โฆษณาต้องไม่เกินจริง

– การแสดงราคาชัดเจน

ข้อดีของการขายออนไลน์

– ต้นทุนการขายต่ำ ลดต้นทุนการเดินทาง

– ขายได้ทุกที่แค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

– ทำงานคนเดียวได้ ไม่จำเป็นต้องจ้างลูกจ้าง

– มีเครื่องรายงานสถิติ เสนอกลุ่มเป้าหมายได้

– การเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

– เปิดร้านได้ 24 ชั่วโมง

– ไม่ต้องสต็อกสินค้า

– ช่วยเพิ่มกลุ่มลูกค้า

ข้อเสียของการขายออนไลน์

– การแข่งขันสูง

– ผู้ซื้อขายต้องมีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ต

– จับต้องสินค้าไม่ได้

– มีค่าใช้จ่าย ดูแล ออกแบบหน้าเว็บ

– เสี่ยงต่อการถูกแฮก แจ้ง สแปม ทำให้ร้านโดนปิด

– คู่แข่งหลายร้าน อาจค้นเจอยาก

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน และได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อเก็บข้อมูลครัวเรือนยากจน และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อไป

ข้าพเจ้า และทีมงานขอขอบคุณวิทยากร และคณะอาจารย์ทุกท่านที่มองเห็นความสำคัญและจัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับชาวตำบลถาวร ขอบคุณค่ะ

รูปภาพการปฏิบัติงาน

 

วิดิโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู