ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา  จิตวงค์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลถาวร

           หลักสูตร  :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                                                                  (๑ ตำบล ๑      มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 1-9 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและมีงาน U2T ตำบลถาวร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการขายออนไลน์ และส่งมอบตราสินค้าที่ออกแบบโดยทีมงานตำบล  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวตำบลถาวร

การอบรมการขายออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนสื่อโซเชียลต่างๆ เช่น website  facebook  Instagram Line Lazada และ shopee โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นสื่อกลางช่วยให้เจ้าของสินค้าสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย  ง่ายต่อการบอกสรรพคุณ ราคาชัดเจน รวมถึงเรียนรู้การจัดส่งสินค้า แพ็คสินค้า และการขนส่งผ่านขนส่งต่างๆ  ให้ความเรื่องการจัดเรียงข้อมูลที่อยู่ลูกค้าให้เป็นระบบเพื่อง่ายต่อการจัดการเวลาขนส่ง และยังเป็นข้ดีอีกอย่างในการบันทึกการเติบโตของยอดขายของร้านตัวเอง  เรียนรู้การคิดต้นทุนกำไรที่ควรจะได้ว่า บริษัทหรือร้าน บริหารแรกเริ่มได้คุ้มทุนหรือไม่  เมื่อร้านมียอดขายที่ดีแล้วย่อมมีรายจ่ายอย่างอื่นเข้ามา  การที่จะขายได้นั้น จะต้องมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น หากขายใน  Facebook จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องโฆษณาหรือที่เรียกง่ายๆ ว่า การยิงแอด  โดนใช้งบประมานเป็นรายวัน รายสัปดาห์  หรือรายเดือน สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายตามที่เราต้องการได้  โดยงบประมาณมาก สามารถลือกกลุ่มลูกค้าได้กว้างมากขึ้น  ต่างจากงบประมาณน้อยจะจำกัดจำนวนกลุ่มเป้าหมายให้น้อยลง  ผลที่ได้จากการยิงแอด จะทำให้เรามีกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น  และสามารถเพิ่มยอดขายได้ เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงมีเรื่องของภาษีเงินได้ เข้ามาเกี่ยวข้องการเสียภาษีนั้นเป็นเรื่องปกติของการค้าขาย  เราจึงจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับสรรพากรเพื่อจ่ายภาษี และป้องกันการโดนฟ้องร้องจากสรรพากร (ภาษีจะคิดจากกำไรจากการขายของเรา)  จากนั้นได้ขอคำแนะนำเรื่องการสร้างแบรนด์ของตัวเอง การดิวกับบริษัทคู่ค้ารับทำแบรนด์สินค้าตามสิ่งที่เราต้องการ การอบรมครั้งนี้ได้ประโยชน์มาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขายของในยุคปัจจุบันที่สถานการณ์โควิด-19 ยังระบาดอยู่ ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการเปิดตลาดแบบ on site  สามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ลดการสัมผัสโดยตรงกับบุคคลอื่น และสามารถลดการแพร่ระบาด แถมยังเพิ่มรายได้แบบง่ายๆ โดยใช้ต้นทุนต่ำไม่ต้องสร้างร้านแบบ on site ให้ยุ่งยาก

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ส่งมอบตราสินค้าที่ออกแบบโดยทีมงานและชาวบ้านในตำบลถาวร รวมถึงข้าพเจ้า ทีมงาน วิทยากร และคณาจารย์ ได้ส่งมอบแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวตำบลถาวร จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งหมดมอบให้ทางเทศบาลตำบลถาวรได้ดูแล และพัฒนาต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู