1. ข้าพเจ้านายภัทราวุธ บุตรสืบสาย

บัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 . ได้อบรมการตลาดออนไลน์ ได้เรียนการเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวกับการขายออนไลน์ การเสียภาษี  ข้อดี ข้อเสียการขายออนไลน์ วิธีการคำนวณจุดคุ้มทุนและวิธีการคำนวณราคาขายของออนไลน์ยังไงไม่ให้ขาดทุน ได้เรียนรู้วิธีการหาตลาดว่าสินค้าตัวไหนที่ลูกค้ากำลังสนใจ สินค้าตัวไหนกำลังเป็นกระแส การวิเคราะห์ตลาดออนไลน์ และทางท่านวิทยากรได้ยกตัวอย่างสินค้าที่ท่านกำลังขายอยู่ ซึ่งได้ความรู้การขายออนไลน์ทุกช่องทาง วิธีการตอบลูกค้า การทำการตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตข้างหน้าได้อย่างดี

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 . เทศบาลตำบลถาวร ทางทีมอาจารย์ประจำโครงการและทีมผู้ดำเนินงาน u2t ได้นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้ดำเนินงานตลอดระยะเวลา 11 เดือนมามอบให้ทางเทศบาล ซึ่งเป็นโลโก้ที่ทางทีมดำเนินงานออกแบบเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งทางชาวบ้านตำบลถาวรสามารถนำโลโก้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตนเองได้และอีกส่วนเป็นแอปพลิเคชัน THAWON ถาวร ที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store ในระบบปฏิบัตรการ Android เป็นแอปที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ประเพณี เส้นทางการเดินทางในตำบลถาวร หลังจากนั้นทางนายกเทศมนตรีได้กล่าวขอบคุณให้ให้โอวาทเป็นการจบกิจกรรม

จากการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคม รวมระยะเวลา11เดือน ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงาน ขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้านในตำบลถาวรที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง ข้าพเจ้าจะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม

 

 

อื่นๆ

เมนู