ข้าพเจ้านางสาวปิยพร อาจเอื้อม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ก่อนการปฏิบัติงานของตำบลถาวรทีมงาน U2T ตำบลถาวรมีการนัดหมายการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงและวางแผนการปฏิบัติงานโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติงาน

ทีมงานได้จัดการอบรม จาวปลวก หรือจอมปลวก มีวิทยากรมาให้ความรู้และทีมงาน U2T ตำบลถาวรในการนำจาวปลวกซึ่งมีจุลินทรีย์จาวปลวก เป็นจุลินทรีย์อีกชนิดที่สามารถนำมาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช พร้อมทั้งยังเป็นจุลินทรีย์ในท้องถิ่นที่สามารถทำได้ง่ายใช้เวลาไม่นาน เมื่อนั้นเราก็จะได้จุลินทรีย์ที่ดีและมีประโยชน์ เนื่องจากในจาวปลวกนั้นมีแบคทีเรียที่มีส่วนช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากและช่วยลดความรุนแรงของโรคที่ระบบราก ไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่า,รากขาว,รากปม ซึ่งทำให้ต้นไม้ออกดอกออกผลดี

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการทำจุลินทรีย์จาวปลวก

– จาวปลวกบดละเอียด 1 กิโลกรัม

-ข้าวนึ่งแบบไม่ต้องสุกมาก (ให้เป็นเม็ดๆ)ข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้ 3 กิโลกรัม

-น้ำเปล่า 10 ลิตร

-น้ำซาวข้าว 5 ลิตร

-กะละมังผสม

-ถังที่มีฝาปิด สำหรับเก็บเชื้อจุรินทรีย์จาวปลวก

ประโยชน์ของจุลินทรีย์จาวปลวก

-นำไปใช้เป็นตัวช่วยย่อยสลาย ให้เศษผักใบไม้ต่างๆย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ดีเยี่ยม

-นำไปฉีดพ่นพืชผักผลไม้ เพื่อให้เร่งให้ออกดอกออกผลเร็วขึ้น

-นำเศษที่กรองออกจากน้ำไปรองก้นหลุมตอนปลูกพืชต่างๆช่วยในเรื่องโรคทางรากต่างๆ

-นำไปฉีดพ่น ก้อนเห็ดที่เพาะจะช่วยให้เชื้อเห็ดเดินเร็วและออกดอกเห็ดใหญ่สวยแน่นอร่อย

การนำไปใช้

-สำหรับวิธีการใช้ให้กรองเอาแต่น้ำไปใช้อัตราในการใช้คือ1:10

-หัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวก 1 ลิตรต่อน้ำเปล่า 10 ลิตร

-รดราดทางดิน หรือฉีดพ่นลงดินก่อนเตรียมแปลงปลูก ใช้ผสมดินปลูก ปุ๋ยหมัก เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ดีและสารอาหารให้กับพืช

หลังจากวิทยากรให้ความรู้เสร็จ ทีมงานร่วมกันลงมือทำจุลินทรีย์จาวปลวก และนำไปหมักไว้ เพื่อติดตามผลในอาทิตย์ต่อมา ประชากรที่เข้าอบรมมีความสนใจในการในการทำจุลินทรีย์จาวปลวก

 

อบรมการขายของออนไลน์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและประสบผลสำเร็จในการขายของออนไลน์ที่สร้างรายได้มากกว่างานที่ทำในปัจจุบัน วิทยากรได้บรรยายตั้งแต่การเริ่มวางแผนในการลงทุน การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การส่งของให้ลูกค้า การโพสต์ขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์โดยไม่มีหน้าร้าน และวิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ซักถามและบอกข้อมูลดีๆในการจะขายของออนไลน์ หลังจากที่ได้อบรมการขายสินค้าออนไลน์เสร็จเรียบร้อย ทีมงาน U2T และคณะอาจารย์ได้เดินทางไปเทศบาลตำบลถาวร เพื่อส่งมอบแอพพลิเคชั่นที่ทีมงานได้ร่วมกันระดมความคิดออกมาเป็นแอพพลิเคชั่นนำเที่ยวของตำบลถาวร ทีมงานได้เชิญท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถาวรเป็นประธานในพิธีส่งมอบแอพพลิเคชั่น  ภายในห้องประชุมได้มีท่านรองนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลถาวรเข้าร่วมรับมอบแอพพลิเคชั่นและส่งมอบ โลโก้(LOGO)  ติดสินค้า เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ทีมงานU2Tได้ลงพื้นที่ปฏิบัติในตำบลถาวร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคมเป็นระยะเวลา11เดือน ได้สร้างโลโก้(LOGO) ภูถาวร เป็นโลโก้ เครื่องดื่มสมุนไพร และโลโก้ สินค้าทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลถาวรสามารถนำไปใช้ติดสินค้าได้โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะเป็นการคิดชื่อและได้รับการออกแบบจากทีมงานU2Tและชาวบ้านในตำบลถาวร แอปพลิเคชั่น(Application) THAWON ถาวร ที่สามารถ ดาวน์โหลดได้จาก PLAY STORE เป็นแอปที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ประเพณี เส้นทางการเดินทาง และของดี ในตำบลถาวร ซึ่งทีมงานU2Tได้รับข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จับพิด และถ่ายภาพเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์และสร้างเป็นแอปพลิเคชั่น แอปพลิเคชั่นยังคงต้องอัพเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่เกี่ยวกับตำบลถาวร เพื่อให้ผู้ที่ดาวน์โหลดแอปไปใช้งานจะได้รับข่าวสารและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆในตำบลถาวร  จึงมอบแอปพลิเคชั่น(Application) THAWON ให้กับเทศบาลตำบลถาวรดูแลร่วมกับทีมงานU2T

 

จากการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าขอขอบคุณทีมงาน U2T ตำบลถาวรทุกท่านที่ร่วมงานกันมาตลอดยะยะเวลา 11 เดือน ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ ขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้านในตำบลถาวรที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง ข้าพเจ้าจะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู