ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา เหลวกูล ประเภทประชาชน ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกับทีมงาน และแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับพี่น้องในชุมชนเทศบาลตำบลถาวรภายใต้กิจกรรม U2T-Covid Week และทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วันที่ 20 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่ 6 บ้านบุตาพวง หมู่ 7 บ้านคลองต้อ และหมู่ 10 บ้านโคกสำราญ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เพื่อสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากทางอว. โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ที่ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนให้ได้ตามเป้าหมายสรุปการประชุม 17 มิ.ย. 64

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ประชุมออนไลน์ เพื่อนัดหมายการทำกิจกรรม U2T-Covid Week รณรงค์เชิญชวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำกิจกรรม U2T-Covid Week มีการจัดทำแอลกอฮอล์ล้างมือ และแมสปิดจมูกเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลถาวร โดยมีการแบ่งงานกันอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนทำให้การทำงานในวันนี้ราบรื่นและรวดเร็วมาก ซึ่งแอลกอฮอล์ที่เรานำมาทำเองมีความเข้มข้น 75% ที่สามารถฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้ทำไปทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่วัด และตลาดในพื้นที่เทศบาลตำบลถาวร ซึ่งเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยง และได้มีการลงพื้นที่หมู่ 8,9,10,11 เพื่อแจกจ่ายแอลกอฮอล์และแมสปิดจมูกให้กับพี่น้องในชุมชนดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งยังมีการรณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องชาวเทศบาลตำบลถาวรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และยังได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องตระหนักถึงการป้องกันตนเอง ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ซึ่งพี่น้องในชุมชนของเราก็ให้ความร่วมมือในการรับฟัง และพร้อมจะปฏิบัติตามเป็นอย่างดี

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 อบรมเรื่องการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ก่อนการปฏิบัติงานจริงและมีชาวบ้านที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ทดลองทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำน้ำอัญชัน-น้ำผึ้ง-มะนาว ขั้นตอนการทำเราต้องต้มน้ำอัญชันเข้มข้นเพื่อทำหัวเชื้อสี และคั้นน้ำมะนาวด้วยมือเบาเพื่อไม่ให้มีรสขม และเตรียมน้ำผึ้งและน้ำต้มสุกไว้ หลังจากนั้นก็ผสมทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกัน พร้อมบรรจุลงขวด จากการลงมือทำจริงแล้วเจอปัญหาในเรื่องของสูตร การทำอาหารหรือเครื่องดื่มไม่มีสูตรตายตัว กลุ่มเราใช้มะนาวสด ซึ่งความเปรี้ยวของมะนาวแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกัน เราจึงสามารถประยุกต์ปรับเปลี่ยนตามความชอบความต้องการได้ จากอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้มากๆ หากเราสามารถผลักดันของที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เป็นสินค้า OTOP ได้ ก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ประชุมออนไลน์เพื่อร่วมกันวางแผนในการทำงานต่อไป ซึ่งแผนงานต่อไปจะเป็นการพัฒนาสัมมาชีพ ภายใต้โครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลถาวรเป็นสินค้า OTOP และการตรวจสอบทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและทีมงานำเพื่อให้ในการพัฒนาชุมชนของเราต่อไป และขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ขอบคุณค่ะ

รูปภาพ และวิดีโอการปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู