ข้าพเจ้านางสาว จุฑาทิพย์ โคตรสมบัติ

บัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม เป็นการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลถาวรและการสำรวจผู้ที่ย้ายกลับภูมิลำเนาเนื่องจากสถานการณ์โควิด ดิฉันและทีมงานได้มีการนัดหมายการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวโดยสอบถามจากคนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลว่ามีทางน้ำที่ช่วงฤดูฝน จะมีน้ำที่ไหลมาจากเขาไหลมารวมกันและตกมาจากหน้าผาเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งชาวบ้านในบริเวรนั้นเรียกกันว่า “อ่าง” น้ำตกแห่งนี้จะมีเฉพาะฤดูฝน ช่วงที่ฝนตกชุก ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก มีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ การเดินทางไปที่น้ำตกค่อนข้างอยากลำบากเนื่องจากไม่มีทางรถยนต์ ทางที่ใช้เดินทางขึ้นไปเป็นทางรถจักรยานยนต์ที่ชาวบ้านใช้เดินทางขึ้นไปเก็บของป่าและทางที่ชาวบ้าน ใช้เลี้ยงวัว ควายที่เดินประจำจนเกิดเป็นทางเส้นเล็กๆ รถยนต์ไม่สามรถเข้าไปได้ ต้องใช้รถจักรยานยนต์หรือจักรยานยนต์พ่วงข้าง และเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ500เมตร จึงจะถึงน้ำตก

พื้นที่ ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งคืออ่างเก็บน้ำ “คลอง 2” เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง น้ำใส ตัดกับหินภูเขาที่เป็นสีดำ เป็นแหล่งน้ำที่อยู่กลางป่าอุดมสมบูรณ์มีหอยขมเยอะ มีชาวมาหาปลาหาหอย ทำให้ชาวบ้านมีอาหารและมีรายได้เสริม อีกฝั่งจะมองเห็นเป็นภูเขาเล็กๆ ถ้าหากได้รับการพัฒนา เหมาะกับการเป็นที่พักผ่อนสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติ การเดินทางค่อนข้างสะดวก ห่างจากถนนลาดยางเป็นทางลูกรังประมาณ200เมตร ก็จะถึงอ่างเก็บน้ำ สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมคือ ป้ายบอกทางและถังขยะ

การสำรวจผู้ที่ย้ายกลับภูมิลำเนาเนื่องจากสถานการณ์โควิด จากการลงพื้นที่สอบถาม หัวหน้า อสม.หมู่ที่3และหมู่ที่8 ยังไม่มีผู้ที่แจ้งความประสงค์ย้ายกลับภูมิลำเนาในช่วงนี้ จะมีบางรายที่มาจากพื้นที่เสี่ยงมากักตัวและพักชั่วคราว

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ทีมงานได้รับความร่วมมือจากอสม. และชาวบ้านที่พร้อมจะให้ข้อมูล แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดและในพื้นที่ตำบลถาวรมีกลุ่มเสี่ยงและมีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ในระยะกักตัว ชาวบ้านจึงค่อนข้างที่จะระมัดระวังการอยู่รวมกลุ่มและการพูดคุยกับคนต่างหมู่บ้าน การลงพื้นที่สำรวจทีมงานมีการป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัย และใช้แอลกอฮอล์ล้างมือก่อนและหลังการสัมผัสสิ่งของต่างๆ

 

อื่นๆ

เมนู