การปฏิบัติงานเดือนสิงหาคมส่วนมากจะเป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

ที่แรกที่ไปลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่สามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตได้ เป็นน้ำตกที่ชาวบ้านเรียกชื่อว่า “อ่าง” เป็นน้ำตกธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งที่มีความงดงาม รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ซึ่งมีพืชพรรณต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่น เช่น โจด ก็คืออย่างที่ชาวบ้านบอก เป็นไผ่ขนาดเล็ก อยู่ในสกุลเดียวกับไผ่เพ็ก แต่ต้นโจดนั้นใหญ่กว่าเพ็กเล็กน้อย เป็นพืชในถิ่นอินโดจีนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา ลาว และในไทย ซึ่งพบได้มากในภาคอีสานบ้านเรา

หน่อโจด ที่เก็บได้บริเวณน้ำตก

สิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาคือทางเข้าไปน้ำตกค่อนค้างลำบากและไม่มีป้ายบอกทาง ถ้าเดินก็ไกลจากถนนใหญ่พอสมควร สถานที่แห่งนี้ควรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งในตำบลถาวร

สถานที่แห่งที่สองชื่อ “คลอง2” เป็นแหล่งน้ำที่ไว้และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับไว้เป็นที่นั่งเล่นชมวิวพักผ่อนหย่อนใจได้ สิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาคือ ควรมีศาลาไว้เป็นที่นั่งพักทำกิจกรรมต่างๆและควรมีถังขยะ

ลงพื้นที่สอบถามเกี่ยวกับผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดจากการสอบถามรองหัวหน้า อสม. ประจำหมู่ที่ 3และหมู่ที่8 พบว่าไม่มีประชาชนที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากโควิด

 

วิดีโอประจำเดือนสิงหาคม

วิดีโอเกี่ยวกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว  เก็บข้อมูลผู้ที่กักตัวในชุมชน การสำรวจป่าไม้และแหล่งน้ำในท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู