ดิฉันนางสาวปิยพร อาจเอื้อม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ก่อนการปฏิบัติงานของตำบลถาวร ทีมงานมีการนัดหมายการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงและวางแผนการทำงาน การปฏิบัติงานเดือนสิงหาคมเป็นการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มได้ ได้พบแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่คือน้ำตกแต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีชื่อเสียงเพราะการเดินทางเข้าไปเดินทางค่อนข้างลำบาก รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้ เข้าได้เฉพาะรถมอเตอร์ไซต์และต้องมีการเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 500 จึงจะถึงบริเวณน้ำตก บรรยายกาศภายในน้ำตกมีควาาม ร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติแต่น้ำตกจะไหลตามฤดูการ เหมาะแกการไปพักผ่อนแต่อุปสรรค์ในการเดินทางอาจจะลำบาก ระหว่างการเดินทางเข้าบริเวณน้ำตกมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นอย่างมาก มีพืชผักต่างๆนาๆเช่น เห็ด หน่อโจด เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวต่อมาคืออ่างเก็บน้ำคลองสอง เป็นแหล่งน้ำที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับไว้เป็นที่นั่งเล่นชมวิวพักผ่อนหย่อนใจในเวลาว่าง แต่ในเรื่องของความสะอาดต้องมีการพัฒนาควรมีถังขยะ และขอให้ผู้ที่เดินทางไปพักผ่อนรักษาความสะอาด

ต่อมาทีมงานได้เดินทางไปสอบถามผู้นำหมู่บ้านและ อสม. ในเรื่องของประชาชนในตำบลที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และย้ายกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาในสถานการณ์ปัจจุบันนี้โรคโควิด -19 กำลังระบาดอย่างรุนแรงในทุกพื้นที่ ทำให้ผู้ที่ไปประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมา บางครอบครัวตกงาน บางครอบครัวติดเชื้อโควิด -19 ต้องกลับมากักตัวหรือรักษาตัวที่ภูมิลำเนา จึงทำให้ตำบลถาวรมีศูนย์กักตัวเพื่อรองรับผู้ที่กลับมารักษาตัวที่ภูมิเนาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ขอให้ทุกคน ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวป้องกันตนเองให้ดีที่สุด ขอให้กำลังทีมงานและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรครุนแรงในปัจจุบันนี้

ในการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนสิงหาคม ดิฉันขอขอบคุณทีมงาน U2T ตำบลถาวรที่เข็มแข็งตลอดการทำงาน เราจะก้าวผ่านโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน ขอขอบคุณคะ

 

วิดีโอประจำเดือนสิงหาคม

วิดีโอประจำเดือนสิงหาคม เกี่ยวกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ท่องเที่ยว เกษตรกรในชุมชน สัตว์เลี้ยง และสอบถามผู้นำหมู่บ้าน อสม. ในเรื่องของประชาชนในตำบลที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และย้ายกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา

อื่นๆ

เมนู