ข้าพเจ้า นาย วรายุทธ์ ทองดี ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนสิงหาคมนี้ ยังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก3 ซึ่งเดือนนี้จะเป็นการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ข้าพเจ้ารับมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม นำข้อมูลลงระบบ U2T การลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถามข้อมูลจากผู้นำหมู่บ้าน เเละชาวบ้าน ซึ่งทางผู้นำให้ข้อมูลในด้านทางการเกษตร การทำไร่ทำสวนของหมู่บ้านในพื้นที่เพิ่มเติมว่า พืชในท้องถิ่นที่ชาวบ้านนิยมปลูกคือ ผักบุ้ง ผักกาด คะน้า พริก มีทั้งปลูกกินเองเเละขายในชุมชน สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นมี โค กระบือ หมู เเพะ เป็ด เเละไก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งน้ำในท้องถิ่น ซึ่งเเหล่งน้ำในท้องถิ่นมีอยู่หลายเเห่ง ได้เเก่ คลอง2 คลองโพ คลองอีเเซว หนองสลักได หนองสิม ที่กล่าวมานี้คือเเหล่งน้ำหลักของชุมชน ซึ่งสามารถเก็บน้ำไว้ใช้เพือเลี้ยงสัตว์เเละใช้ในครัวเรือน

ในวันที่ 24 กรกฎาคม ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อฟังเเนวทางเกี่ยวกับการเขียนบทความในเดือนถัดไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.ลิ้งบทความ ให้แก้ไขเป็นเลขประจำเดือน เช่น เดือนสิงหาให้ใช้เลข 8 ตามด้วยชื่อผู้เขียนบทความ

2.เดือนถัดไปให้ปริ้นใบลงเวลาปฏิบัติงานทั้ง 2 เดือน เช่น รายงานเดือนสิงหาคม
ให้ปริ้นออกมา ทั้งเดือน กรกฎาคมและเดือนสิงหาคม แนบมากับรายงานประจำเดือน

3. ใบลาให้ส่งพร้อมกันกับใบรายงานผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 20 ของทุกเดือน ลาได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน ถ้าเกิน = ขาดงาน

4.คัดลอกลิ้งค์วิดิโอประจำตำบล ต้องประกอบด้วย 3 ลิ้งค์ (ลิ้งU2T ลิ้ง bru และลิ้งคณะประจำบล) คัดลอกลงในบทความ พร้อมอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิดิโอ

ในตำบลถาวรเป็นเเหล่งภูเขาไฟเก่าซึ่งดับสนิทเเล้ว อุดมไปด้วยธาตุในดินมากมาย ช่วงนี้ชาวบ้านจะลงทำนาเมื่อมีน้ำก็จะลงหว่านข้าวทำนากัน เเละในเเต่ละปีจะมีของป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในหน้าฝนของทุกปีจะมีเห็ดป่า เเละหน่อไม้ป่าเกิดขึ้นบนภูเขา ชาวบ้านทั้งในตำบลถาวรเเละตำบลอื่นที่รู้ข่าว จะขึ้นเขาเพื่อไปเก็บเห็ดเเละหน่อไม้ป่ามาประกอบอาหารเเละบางคนเก็บมาเพื่อจำหน่ายสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้เรื่องโควิด-19ทางชุมชนยังมีมาตรการต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันโควิด รวมถึงการดูแลผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงที่กลับมาบ้านเกิด ทางชุมชนมีมาตรการคุมเข้ม โดยคนที่มาจากพื้นที่อื่นต้องทำการตรวจโควิดก่อนและทำการกักตัวครบ14วัน จากนั้นต้องตรวจโควิดอีกครั้งหลังจากที่กักตัวเสร็จ จึงจะอนุญาติให้เข้าหมู่บ้านได้ ซึ่งภายในตำบลถาวร ได้จัดให้มีการกักตัวของคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นมีด้วยกัน 2 ที่คือ ที่โรงเรียนบ้านถาวรเเละที่บ้านบุตตาพวงซึ่งมีคนที่เข้ากักตัวไม่น้อยกว่า60คน

อื่นๆ

เมนู