วิถีชีวิตชาวบ้านตำบลถาวรหลังว่างเว้นจากการทำการเกษตรจะเข้าป่าหาเก็บเห็ดตามป่าชุมชน เพื่อเป็นอาหารและนำมาวางขายในหมู่บ้านหรือมีการโทรมาสั่งซื้อล่วงหน้าถือเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้งาม นี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านยึดเป็นอาชีพเก็บเห็ดป่าหลังทำนาหรือทำสวนเสร็จแล้วต่างพากันออกไปหาเห็ดตั้งแต่เช้ามืดทุกวัน ชาวบ้านจะมีรายได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาท

ป่าผืนนี้ที่อุดมสมบูรณ์มีเห็ดหลายชนิดที่งอกเองตามธรรมชาติจำนวนมาก ซึ่งเห็ดที่ชาวบ้านเก็บได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดระโงก  เห็ดโคน เห็ดผึ้ง และเห็ดน้ำหมากเป็นต้น

ป่าผืนนี้ยังมีทรัพยากรมากมายและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์สัตว์เลี้ยงในชุมชน เช่น วัว

ภาพบรรยากกาศการเก็บเห็นชาวบ้านจะมาเป็นกลุ่มใหญ่และมีที่มาจากพื้นที่ตำบลอื่นสังเกตว่าจะมีรถจอดเรียงรายอยู่จำนวนมาก

และเมื่อมีประชาชนเข้ามาเก็บเห็ดในป่ามักจะนำอาหารเครื่องดื่มมารับประทานด้วยจึงทำให้เกิดขยะมากมายและไม่มีจุดบริการทิ้งขยะสิ่งนี้ควรได้ได้รับการแก้ไขเพื่อรักษาป่าให้อุดมสมบูรณ์

ลงพื้นที่สำรวจในสถานการณ์โควิด ทีมงานได้มีการวางแผนอย่างระมัดระวังโดยการสวมหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อยๆจาการสำรวจเพิ่มเติมไม่พบประชาชนจากหมู่ที่ 3 หมู่ที่8และหมู่ที่9 ย้ายกลับมาอยู่บ้านโดยถาวร ทางตำบลได้มีการจัดสถานที่สำหรับกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง

วิดีโอประจำเดือนกันยายน

 

อื่นๆ

เมนู